ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Στατιστικής κατατάσσονται στις εξής κατηγορίες:

·         Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ)

·         Υποχρεωτικά κατ' επιλογήν (ΥΕ)

·         Στατιστικού Μαθηματικού (Στατιστικού Μαθηματικού Περιεχομένου)

·         Μαθήματα επιλογής (Ε) προσφερόμενα:

§         Από το Τμήμα Στατιστικής

§         Από Άλλα Τμήματα

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για τους φοιτητές με έτος εισαγωγής 2008-2009 και προηγούμενα εφαρμόζεται το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με το οποίο για την απόκτηση πτυχίου πρέπει να συμπληρώσουν 240 ΠΜ έχοντας περάσει τα 11 υποχρεωτικά μαθήματα, και 72 ΠΜ από μαθήματα στατιστικού περιεχομένου.

 

 


 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Α' Εξαμήνου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ (8 ΠΜ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (8 ΠΜ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ Ι (8 ΠΜ)

ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΑΛΓΕΒΡΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (8 ΠΜ)

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Β' Εξαμήνου

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ (8 ΠΜ)

ΕΚΤΙΜΗΤΙΚΗ - ΕΛΕΓΧΟΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ (προαπαιτούμενο για την ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ) (8 ΠΜ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙ  (8 ΠΜ)

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Γ' Εξαμήνου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ (προαπαιτούμενο για την ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ και ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι) (8 ΠΜ)

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ (8 ΠΜ)

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Δ' Εξαμήνου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ  (8 ΠΜ)

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα Ε' Εξαμήνου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ι (8 ΠΜ)

 

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤ' ΕΠΙΛΟΓΗΝ

 Τα υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα είναι τα κάτωθι 6 (από τα οποία ο φοιτητής υποχρεούται να επιλέξει 4).

 

Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ R, S-PLUS (8 ΠΜ)

 

Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ(8 ΠΜ)

 

Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ(8 ΠΜ)

 

Υποχρεωτικά κατ' Επιλογήν Μαθήματα ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ(8 ΠΜ)

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ(8 ΠΜ)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ(8 ΠΜ)

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΥ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Η κατανομή των μαθημάτων Στατιστικού – Μαθηματικού Περιεχομένου  ανά εξάμηνο έχει ως εξής:

 

Μαθήματα Στατιστικού – Μαθηματικού Περιεχομένου  Β' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ R, S-PLUS (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

 

Μαθήματα Στατιστικού – Μαθηματικού Περιεχομένου  Γ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

 

Μαθήματα Στατιστικού – Μαθηματικού Περιεχομένου  Δ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ(Στ.-Μ.Περ.)  (8 ΠΜ)

 

Μαθήματα Στατιστικού – Μαθηματικού Περιεχομένου  Ε' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΕΙΡΩΝ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

 

Μαθήματα Στατιστικού – Μαθηματικού Περιεχομένου  ΣΤ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ BAYES  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ   (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΕΘΠΣ:ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Στ.-Μ.Περ.)  (8 ΠΜ)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

 

Μαθήματα Στατιστικού – Μαθηματικού Περιεχομένου  Ζ' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

 

Μαθήματα Στατιστικού – Μαθηματικού Περιεχομένου  Η' ΕΞΑΜΗΝΟΥ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

Μαθήματα Επιλογής Β' Εξαμήνου

ΕΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΜΕ R, S-PLUS (Υ.Ε.) (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

 

Μαθήματα Επιλογής Γ' Εξαμήνου

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΙΙ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  (8 ΠΜ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ και ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ (6ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Μαθήματα Επιλογής Δ' Εξαμήνου

ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΖΩΗΣ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (Υ.Ε.) (Στ.-Μ.Περ.)  (8 ΠΜ)

ΑΡΙΘΜΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ (8 ΠΜ)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ (8 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 4ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ

 

Μαθήματα Επιλογής Ε' Εξαμήνου

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΘΕΩΡΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ (Β.Δ.) (3 ΠΜ)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Β.Δ.) (3 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ 5ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΠΜ)

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (6 - 14 ΠΜ)

 

Μαθήματα Επιλογής ΣΤ' Εξαμήνου

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑ BAYES  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΘΕΩΡΙΑ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΩΝ   (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΒΙΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (Στ.-Μ.Περ.)  (8 ΠΜ)

ΕΘΠΣ:ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ & ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΕΛΙΞΕΙΣ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ 6ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΠΜ)

 

Μαθήματα Επιλογής Ζ' Εξαμήνου

ΠΟΛΥΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΣΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ (Β.Δ.) (3ΠΜ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ I  (Β.Δ.) (3ΠΜ)

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (Β.Δ.) (3ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ 7ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΠΜ)

 

Μαθήματα Επιλογής Η' Εξαμήνου

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΜΟΝΤΕΛΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΙΙ  (Στ.-Μ.Περ.) (8 ΠΜ)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ  ΙΙ (Β.Δ.) (3ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΣΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ (Β.Δ.) (3 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΠΜ)

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ 8ου ΕΞΑΜΗΝΟΥ (2 ΠΜ)

 


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Η κατανομή των μαθημάτων επιλογής ανά εξάμηνο από τα άλλα τμήματα έχει ως εξής:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΟΙΚ

3

ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΟΙΚ

3

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΟΙΚ

3

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

ΟΙΚ

6

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ Ι

ΟΙΚ

6

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

ΟΙΚ

6

 

 

 

ΔΙΑΚΡΙΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΛΗ

6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕ C++

ΠΛΗ

6

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΠΛΗ

6

ΔΙΚΤΥΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΛΗ

6

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΠΛΗ

6

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΠΛΗ

6

ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ

ΠΛΗ

6

 ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΠΛΗ

6

 

 

 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ

ΔΕΟΣ

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΕΟΣ

3

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΔΕΟΣ

3

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Μ&Ε

6

ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

Μ&Ε

3

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΛΟΓ&ΧΡ

6

 

 

 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΔΕΤ

6

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΔΕΤ

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΔΕΤ

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΔΕΤ

6

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) Ι

ΔΕΤ

6

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
ΑΠΟ ΤΑ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ
ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΟΙΚ

6

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΟΙΚ

6

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΙΙ

ΟΙΚ

6

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΙΚ

3

 

 

 

ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ)

ΟΔΕ

6

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι

ΟΔΕ

6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ

ΟΔΕ

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΟΔΕ

6

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΟΔΕ

6

 

 

 

ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ

ΠΛΗ

6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΠΛΗ

6

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

ΠΛΗ

6

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

ΠΛΗ

6

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗ

6

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΛΗ

6

 

 

 

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μ&Ε

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Μ&Ε

3

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

Μ&Ε

3

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μ&Ε

3

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

ΔΕΤ

6

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΔΕΤ

6

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΔΕΤ

6

ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΤ

6

ΕΙΔΙΚΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ - ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΤ

6

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΕΤ

6

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΥΣ Η/Υ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΔΕΤ

6

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (Π.Α.Δ.) Ι

ΔΕΤ

6

 

 


ΒΔ: Μαθήματα Βραχείας Διάρκειας

 

ΟΙΚ: Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης,  ΟΔΕ: Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων,  ΠΛΗ: Τμήμα Πληροφορικής,  ΛΟΓ & ΧΡΗΜ: Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής,  ΔΕΟΣ: Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών,  Μ&Ε: Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας,  ΔΕΤ: Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας