Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

• Τίτλος του μαθήματος

Αναλογιστικά Μαθηματικά Ασφαλειών Ατυχημάτων

 

• Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6135

 

• Τύπος του μαθήματος

Μάθημα επιλογής

 

• Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του μαθήματος, ο φοιτητής θα μπορεί να αντιμετωπίσει τα βασικά προβλήματα τιμολόγησης, αποθεματοποίησης και αντασφάλισης μια ασφαλιστικής εταιρείας γενικών ασφαλίσεων.

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Βασικές γνώσεις Μαθηματικών, Πιθανοτήτων και Στατιστικής.

               

• Περιεχόμενα του μαθήματος

Αβεβαιότητα, Κίνδυνος, Ασφάλιση, Ασφαλιστικές Εταιρίες, Αναλογιστές, Ασφαλιστικές Αρχές, Προϊόντα, Αναλογιστική βάση Υπολογισμών. Συχνότητα, Σφοδρότητα και Μέθοδοι Τιμολόγησης, Αναπροσαρμογές ασφαλίστρων, Προβολές και τάσεις για τις τελικές αποζημιώσεις με την χρησιμοποίηση γραμμικών και άλλων μοντέλων. Διαδικασία Αποθεματοποίησης, Ανάλυση Ασφαλιστικών Δεδομένων, Δομικές Μέθοδοι Αποθεματοποίησης, Ολικές Μέθοδοι  Αποθεματοποίησης, Προεξόφληση Αποθεμάτων και Διαστήματα Εμπιστοσύνης. Συνήθη, Σύνθετα Αντασφαλιστικά Σχήματα και ελαχιστοποίηση της διασποράς τους. Συστήματα Ασφάλισης  «Bonus-Malus» και Μαρκοβιανές Αλυσίδες.

 

• Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Παράλληλα με τις κλασικές παραδόσεις σχεδιάζονται και υλοποιούνται εκπαιδευτικά παιχνίδια προσομοίωσης της ασφαλιστικής αγοράς.

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Ορισμένες φορές δίνονται γραπτές εργασίες σε προαιρετική βάση συνήθως στους φοιτητές που ενδιαφέρονται να συνεχίσουν στην κατεύθυνση των αναλογιστικών μαθηματικών. Η επιτυχής συμπλήρωση των εργασιών μπορεί να βελτιώσει τον τελικό βαθμό.

 

• Πρακτική άσκηση

Υπάρχει δυνατότητα κατόπιν συνεννόησης με ασφαλιστικές εταιρείες, ασφαλιστικά ταμεία, εταιρείες μελετών, την Τράπεζα της Ελλάδας ή άλλους σχετικούς φορείς και οργανισμούς.