Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Ανάλυση Δεδομένων ΙΙ

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

6158

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Οι φοιτητές αφού παρακολουθήσουν με επιτυχία το μάθημα θα είναι σε θέση:

 

  Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση μαθημάτων στατιστικού περιεχομένου.

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Το μάθημα αποτελείται από 6 εργασίες διάρκειας 2 εβδομάδων. Οι φοιτητές παίρνουν την εργασία και πρέπει να την δουλέψουν, να την παραδώσουν και να την παρουσιάσουν μετά από 2 εβδομάδες. Ενδιάμεσα γίνονται συναντήσεις για την επίλυση αποριών. Τα θέματα καλύπτουν οτιδήποτε μπορεί να αφορά ένα στατιστικό πρόβλημα και επομένως όλη τη γκάμα της στατιστικής επιστήμης συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων και μεθόδων που δεν έχουν αυστηρά διδαχθεί.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

Η βιβλιογραφία καθορίζεται από τα θέματα των εργασιών. Σχετικά με την συγγραφή και παρουσίαση εργασιών συνιστώνται τα εξής βιβλία:

o   D. J. Hand and B. S. Everitt (eds) (1987),   The statistical consultant in action,                Cambridge University Press.

o   Cabrera, J., McDougall, A. (2002) Statistical Consulting, Springer.

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

6 εργασίες κατά την διάρκεια του μαθήματος

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Η βαθμολογία προκύπτει από τη βαθμολογία των εργασιών, δεν υπάρχουν εξετάσεις