Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος 

Γραμμική Άλγεβρα και Εφαρμογές

                                      

Kωδικός αριθμός του μαθήματος 

6051

                                                                     

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος είναι να γίνουν σε βάθος κατανοητές οι έννοιες που πραγματεύεται το μάθημα, να αποκτήσουν οι φοιτητές στοιχεία μιας γεωμετρικής εποπτείας εννοιών όπως η προβολή και να είναι σε θέση να τις εφαρμόζουν πρακτικά.

 

• Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

• Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Καλό, αλλά όχι απαραίτητο, είναι να έχει εξοικειωθεί κανείς με διανύσματα στο επίπεδο.

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Στοιχεία και πράξεις στον , ευθείες και επίπεδα στον . Πίνακες και πολλαπλασιασμός πινάκων, στοιχειώδεις πίνακες. Γραμμικά συστήματα: απαλοιφή Gauss και η παραγοντοποίηση PΑ=LDU. Αντίστροφοι και ανάστροφοι πίνακες, αλγόριθμος Gauss-Jordan. Συμμετρικοί πίνακες και η παραγοντοποίηση Cholesky. Διανυσματικοί χώροι και υπόχωροι. Γραμμικά συστήματα: λύση m εξισώσεων με n αγνώστους και τάξη πίνακα. Γραμμική ανεξαρτησία, βάσεις και διάσταση. Οι 4 θεμελιώδεις υπόχωροι  ενός πίνακα. Θεμελιώδες Θεώρημα της Γραμμικής Άλγεβρας. Γραμμικοί μετασχηματισμοί του  και πίνακες. Ορθογώνιοι υπόχωροι, ορθογώνιο συμπλήρωμα  υπόχωρου. Προβολές και προσεγγίσεις ελάχιστων τετραγώνων. Ορθογώνιοι πίνακες, η ορθογωνιοποίηση Gramm-Schmidt και η παραγοντοποίηση A=QR. Ορίζουσα πίνακα. Ιδιοτιμές και ιδιοδιανύσματα, διαγώνια μορφή πίνακα, δυνάμεις πίνακα και φασματικό θεώρημα  για συμμετρικούς πίνακες. Γεωμετρική ερμηνεία γραμμικών μετασχηματισμών: συντεταγμένες ως προς βάση και όμοιοι πίνακες. Τετραγωνικές μορφές σε συμμετρικούς πίνακες: θετική ορισιμότητα, πηλίκο Raleygh, ελλειψοειδή στις ν διαστάσεις.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Κάθε βδομάδα δίνεται φυλλάδιο ασκήσεων για καλύτερη εμπέδωση της ύλης. Oι λύσεις των ασκήσεων παρουσιάζονται στα φροντιστήρια του μαθήματος.

 

Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Στο τέλος του εξάμηνου γίνεται Γραπτή εξέταση εφ’ όλης της ύλης. Αξιολογούνται η κατανόηση των εννοιών και η δυνατότητα χειρισμού τους στη πράξη.