Περιγραφή των επιμέρους μαθημάτων:

 

Τίτλος του μαθήματος

Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

 

Κωδικός αριθμός του μαθήματος

 6123

 

Μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος

Ο φοιτητής μετά το μάθημα θα έχει αποκτήσει τις δεξιότητες που απαιτούνται για να αντιμετωπίζει προβλήματα μεθόδων βελτίωσης της ποιότητας προϊόντων ή υπηρεσιών με χρήση στατιστικών μεθόδων.

 

  Τρόπος παράδοσης

Πρόσωπο με πρόσωπο

 

  Προ-απαιτούμενα και  συν-απαιτούμενα

Παρακολούθηση και γνώση του περιεχομένου του μαθήματος «Εκτιμητική-Έλεγχοι Υποθέσεων».

 

Περιεχόμενα του μαθήματος

Σχεδιασμός παραγωγής και βασικές έννοιες ποιότητας του ποιοτικού ελέγχου και του στατιστικού ελέγχου ποιότητας. Διαγράμματα cause and effect. Pareto διαγράμματα. Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών..Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων (p,np,c,u). CUSUM και EWMA διαγράμματα ελέγχου. Δείκτες ικανότητας διαδικασίας. Εισαγωγή στα πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου. Η μεθοδολογία 6σ (six sigma). Δειγματοληψία αποδοχής.

 

Συνιστώμενη ή απαιτούμενη βιβλιογραφία προς μελέτη

 

• Σχεδιασμένες μαθησιακές δραστηριότητες και διδακτικές μέθοδοι

Διαλέξεις και φροντιστήρια

 

• Μέθοδοι αξιολόγησης και κριτήρια

Με εργασία και γραπτή εξέταση.