Αλεξάνδρα Λειβαδά

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Στατιστικής

Πατησίων 76, Αθήνα
ΤΚ: 104 34

Τηλ.: 210 - 8203521
E-mail:
livada@aueb.gr