Αλεξάνδρα Λειβαδά

Δ. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Δ.1. Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και βιβλία με σύστημα κριτών

 

 

 Άρθρα σε Περιοδικά

 

1.      The Distribution of Household Inflation Rates: The Greek Experience”, Bulletin of     Economic Research, Vol.42, pp.175-196, 1990.

 

2.      “Income Inequality in Greece: A Statistical and Econometric Analysis”, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 53, No 1, pp.69-82, 1991.

 

3.      “Business Cycles and Income Inequality in Greece”, Cyprus Journal of Economics, Vol.   8, No.1, pp.23-40, 1995 (με Dimelis S.).

 

4.      “Equivalence Scales and Heteroscedasticity”, Sankhya: The Indian Journal of Statistics,  Series B, Vol. 58, Part 2, pp.288-301, 1996,  (με H. Kandilorou and P. Tzortzopoulos).

 

5.      “Inequality and Business Cycles in the U.S and European Union Countries”, International Advances in Economic Research, Vol.5, N.3, pp.321-338, 1999, (με Dimelis S.)

 

6.      “Detrending Methods for Macroeconomic Variables: A Comparative View”, Ekonomia, 2001, (με M. Fridakis).

 

7.        Rolling-sampled parameters of ARCH and Levy-stable models”, Applied Economics, 2008, 40(23), 3051-3067, with S. Degiannakis and E. Panas. (ISSN: 0003–6846).

 

8.      “Evaluating Value-at-Risk Models before and after the Financial Crisis of 2008: International Evidence", Managerial Finance, 2012, 38(4), 436-452, with C. Floros and S. Degiannakis  (ISSN: 0307-4358)

 

9.       “Menopausal symptoms are associated with subclinical atherosclerosis in healthy recently postmenopausal women”, Climacteric, 2012 Aug; 15(4):350-7.  doi: 10.3109/13697137.2011.618564. Epub 2011 Dec 1., (with Lambrinoudaki I, Augoulea A, Armeni E, Rizos D, Alexandrou A, Creatsa M, Kazani M, Georgiopoulos G,   Exarchakou A., Stamatelopoulos K.)

 

10.   High normal thyroid-stimulating hormone is associated with arterial stiffness in healthy postmenopausal women”,   J Hypertens, 2012  Mar; 30(3):592-9. doi:  10.1097/HJH.0b013e32834f5076 (with  Lambrinoudaki I, Armeni E, Rizos D, Georgiopoulos G, Kazani M, Alexandrou A, Deligeoroglou E,   Psychas C, Creatsa M, Bouboulis G, Alevizaki M, Stamatelopoulos K.)

 

11.  “Realized Volatility or Price Range: Evidence from a discrete simulation of the continuous time diffusion process“, Economic Modelling, 2013, 30, 212-216,  with S. Degiannakis

Άρθρα σε Βιβλία

 

12.  “Υποδείγματα Εκτίμησης VaR (Αξίας σε Διακινδύνευση) πριν και μετά την Οικονομική Κρίση του 2008” (με Σ. Ντεγιαννάκη και Ε. Κανδηλώρου) στο Μελέτες για το Ελληνικό Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, Επιμέλεια έκδοσης Η. Τζαβαλής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010.

Άρθρα σε ελληνικά περιοδικά με κριτή

13.   “Εποχικό πρότυπο μετεωρολογικών μεταβλητών της νήσου των Κυθήρων. με Π. Τζωρτζόπουλο,  περιοδικό NΟΣΤΟΣ,  περιοδική έκδοση ομίλου κυθηρίων πανεπιστημιακών,  τεύχος 8,  2013.

 

Δ.2 Άρθρα σε πρακτικά συνεδρίων με σύστημα κριτών

 

14.  Livada A. (1990), “Wage Indexation, Redistribution and Household Inflation Rates: The Greek Experience”, in Modelling the Labour Market: Proceedings of the Applied Εconometrics Association, Vol. 1, pp. 256-267, DULBEA.

15.  Λειβαδά Α. και Π. Τσακλόγλου (1993), “Οικονομική Ανισότητα στην Ελλάδα: Διαχρονική Μεταβολή και Διαστρωματική Ανάλυση”, στο Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα,  σελ. 422-442, Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα, Αθήνα.

16.   "Οικονομικοί Κύκλοι και Ανισοκατανομή του Εισοδήματος στην Ελλάδα" ( 1997) στο: Το Παρόν και το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τόμος Β, Αθήνα  (με Σ. Δημέλη).

17.   “Robustness of Income Inequality Indices”, in Computer Mathematics and its Applications: Proceedings of the fourth Hellenic-European Conference, editor E.A. Lipitakis, Vol. 1, pp.533-540, 1999 (Karalis J).

18.  «The cost of children and the regional parameter: An alternative estimation», with H. Kandilorou, 16ο Συνέδριο ΕΣΙ, Καβάλα, 2003

19.  “Examining ARCH and levy-stable models using rolling samples: Evidence from the Greek stock Market”, with S. Degiannakis and E. Panas, 17ο Συνέδριο ΕΣΙ, Λευκάδα, 2004.

20.   “A latent variable model of creativity and social compromise”, (2004) Proceedings of the 19th International Workshop on Statistical Modelling, Florence, Italy, (Georganta Z., H. Kandilorou).

 

 

 

Δ.3 Συγγραφή Βιβλίων

 

21.  Αριθμοδείκτες και Επίσημες Στατιστικές, με Π. Τζωρτζόπουλο, 2012, εκδόσεις ΟΠΑ

 

22.   Αριθμοδείκτες: Ασκήσεις και Εφαρμογές, με Π. Τζωρτζόπουλο, 2001 , O.Π.Α.

 

 

23.   Αριθμοδείκτες: Θεωρία και Εφαρμογές, με Π. Τζωρτζόπουλο, 2001, O.Π.Α.

 

 

Διδακτικές Σημειώσεις

  1. Μέτρηση της Οικονομικής Ανισότητας, 1990,  Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών
  2. Σημειώσεις Συμπλήρωμα της Στατιστικής ΙΙ, 2003, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό  Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Δ.4  Σειρές Ερευνητικών Δοκιμίων -Technical Reports

 

1.       “Business Cycles and Income Inequality in Greece” (with S. Dimelis), T.R. 6, Department of  Statistics, Athens University of Economics and Business, 1994.

2.       “Equivalence Scales Corrected for Heteroscedasticity” (with P. Tzortzopoulos and H. Kandilorou), T.R. 11, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, 1994.

3.      The cost of children and the regional parameter” (with P. Tzortzopoulos and H. Kandilorou), T.R. 29, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, 1997.

4.       “Inequality and Business Cycles in the US and EU Countries (with S. Dimelis), T.R. 30, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, 1997.

5.      Methods for Filtering Economic Time Series: A Comparative View”, (with M. Fridakis), T.R. 70, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, 1999.

6.       “Statistical Detrending Methods for Economic Variables: A Comparative View” (with M. Fridakis), T.R. 105, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business, 2000.

7.      “Univariate time series forecasting methods: A comparative review” with Aimili Katrinaki, T.R.  No 153, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business. 2001.

8.       “An examination of Arch models using Rolling Samples”, with S. Degiannakis, E. Panas, T.R.  No 211, Department of Statistics, Athens University of Economics and  Business.

9.      “An examination of Levy-Stable Models using Rolling Samples”, with S. Degiannakis, E. Pnanas, T.R.  No 212, Department of Statistics, Athens University of Economics and  Business.

10.  “An examination of Levy-stables models using Rolling Samples”, T.R.  No 212, Department of Statistics, Athens University of Economics and  Business.

11.   “A latent variable model” with H. Kandilorou,   T.R.  No 215, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business.

12.  “Tracing Learning and sudy Skilla in Economic and Business Studies: A Statistical Survey”  with Zoe Georganta, Helen Kandilorou, Technical Report No. 243, Department of Statistics, Athens University of Economics and Business.

13.    “Top Income shares in Greece: 1957-2009”, with K. Chrissis and P. Tsakloglou, T.R.  No 256,  Department of Statistics, Athens University of Economics and  Business, 2012.

14.  “Income Inequality Measurement in Greece and Alternative Data Sources: 1957-2009” with K. Chryssis, T.R. No 262,  Department of Statistics, Athens University of Economics and  Business, 2013.

15.   “Income Inequality and Macroeconomic Activity” with K. Chrissis and S. Dimelis, T.R.  No 263,  Department of Statistics, Athens University of Economics and  Business, 2013.

 

 

 

Δ.5  Εργασίες σε Εξέλιξη

 

1.      "The effects of fiscal policy on EU business cycle synchronisation", co-authors David Duffy, George Filis and Stavros Degiannakis submitted to Applied Economics Letters.

 

2.        “Trends and cycles of top income shares in Greece:1957-2010”, co-authors K. Chryssis  

 

 

 

Δ.6  Παρουσιάσεις Εργασιών σε Ακαδημαϊκά Συνέδρια

 

Συμμετοχή σε συνέδρια με παρουσίαση εργασίας

 

1.        “Wage Indexation, Redistribution and Household Inflation Rates: The Greek Experience”, in Modelling the Labour Market – European Prospects, XXXIth International Conference of the Applied Econometrics Association, Strasbourg, 1990.

 

2.  “Economic Inequality in Greece:Time Series and Cross Section Analysis”, (with P. Tsakloglou), in Dimensions of Social Policy Today, Athens, 1991.

 

3.    “Macroeconomic Effects on Income Distribution”, the 10th World Congress of the International Economic Association, Moscow, August 1992.

 

4.    “Macroeconomic Fluctuations and Income Distribution:An Intercountry Comparison”, 22nd General Conference of the International Association for Research in Income and Wealth, Switzerland - Flims, 1992

 

5.    “Business Cycle Characteristics of Income Inequality: Evidence from Greece”, (with S. Dimelis), European Society for Population Economics, 8th Annual Meeting of ESPE in Tilbourg, Holland, 1994.

 

6.    “Equivalence Scales Corrected for Heteroscedasticity”, (with P. Tzortzopoulos and H. Kandilorou), European Society for Population Economics, 9th Annual Meeting of ESPE in Lisboa, Portugal, 1995.

 

7. “Income Inequality and Business Cycles in the U.S and E.U Countries”, (with S. Dimelis), European Society for Population Economics, 11th Annual Meeting of ESPE in Essex, England, 1997.

 

9.        “Οικονομικοί Κύκλοι και Ανισοκατανομή του Εισοδήματος στην Ελλάδα." Συνέδριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών: Διαμόρφωση Εθνικής Πολιτικής για  το Μέλλον της Ελληνικής Οικονομίας, 11-12 Απριλίου, Αθήνα, 1997.

 

10.    Robustness of Inequality Indices”, (with I. Karalis), 4th Hellenic European Research on Computer Mathematics and its Applications, Athens, 1998.

 

 

11.    “Income inequality and Business Cycles in E.U Countries and the U.S”, (with S. Dimelis), 45th International Atlantic Economic Conference, Rome, Italy, 1998.

12.    "Ιnequality and Business Cycles in Greece and the EU". 6th International Conference of the Economic Society of Thessaloniki: Globalization and EURO: The New Economic Environment, Komotini, Thrace, 1-3 October, 1998.

 

13.    “The cost of children and the regional parameter”, (with P. Tzortzopoulos and H. Κandilorou), 47th International Atlantic Economic Conference, Vienna, Austria, 1999.

 

14.      “The family income effect on the difference between reproductive intentions and fertility: A simple model for interpreting cross-tabulations”, 49th International Atlantic Economic Conference, Munich, Germany., (2000),

 

 

15.    “Detrending Methods for Macroeconomic Variables: A Comparative View”, (with M. Fridakis), 4th Conference on Macroeconomic Analysis, University of  Rethymno, Greece, 2000.

 

16.    “Inequality Indices and Robustness”, (with J. Karalis), 15th Annual Conference of the European Society for Population Economics, Athens, Greece, 2001.

 

17.     «The cost of children and the regional parameter: An alternative estimation», με Κανδηλώρου Ε., 16ο Συνέδριο ΕΣΙ, Καβάλα, 2003.

18.    “Examining ARCH and levy-stable models using rolling samples: Evidence from the Greek stock Market”, with S. Degiannakis and E. Panas, 17ο Συνέδριο ΕΣΙ, Λευκάδα, 2004.

19.    “Is Greek student’s Creativity influenced by Social Compromise?”, with E. Kandilorou and Z. Georganta, 18ο Συνέδριο ΕΣΙ, , Ρόδος, 2005.

 

20.     “Arch and Levy-Stable Models using Rolling Samples”, with S. Degiannakis and E. Panas, 19ο Συνέδριο ΕΣΙ, , Kαστοριά, 2006.

 

21.    Top Income Shares in Greece:1957-2009, 24-26May, EBES, Instabul, Turkey, 2012

 

22.       “Trends and Cycles of top income Shares in Greece: 1957-2010”,  EBEEC, Instabul, Turkey, 2013