Αλεξάνδρα Λειβαδά

Ε. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

Ε1. Επιστημονική Υπεύθυνος  Ερευνητικών  Προγραμμάτων

 

¨   Mελέτες χρηματοδοτούμενες από την Ευρωπαϊκή Ενωση:

Ø Επιστημονική Υπεύθυνος του Marie Curie – Research Fellowship Programme    «Volatility Forecasting Evaluation Framework. FP7-PEOPLE-2009-RG, Project Number 276904»  διάρκεια 2011-2014.

 

¨      Μελέτη χρηματοδοτούμενη από το  το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον                Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία

Ø Επιστημονική Υπεύθυνος και συνσυγγραφέας (με Ε. Κανδηλώρου) απογραφικής  έρευνας για με θέμα «Το προφίλ των νέων από την Ελλάδα που διετέλεσαν έφηβοι βουλευτές στο διάστημα 1996-2004», Απογραφική Έρευνα ,  2005.

 

¨                       Mελέτες χρηματοδοτούμενες από   το Κέντρο Οικονομικής Έρευνας  του Οικονο­μικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Ø Επιστημονική Υπεύθυνος  της έρευνας « Μακροοικονομικές Μεταβλητές, Φίλτρα Τάσης και Οικονομικοί Κύκλοι: Μια Συγκριτική Στατιστική Ανάλυση για την Ελλάδα και τις Χώρες της Ε.Ε» (2000-2001)

 

Ε2. Συμμετοχή σε Ερευνητικά Προγράμματα

 

¨      Mελέτες χρηματοδοτούμενες από το Κέντρο Οικονομικής Έρευνας  του Οικονο­μικού Πανεπιστημίου Αθηνών:

 

1.    "Τράπεζα Δεδομένων Ελληνικής και Διεθνούς Οικονομίας", ΚΟΕ Επιστημονικοί Υπεύθυνοι: Καθηγητές κ. Προδρομίδης και κ. Χριστοδουλάκης, 1991.

 

2.    «Βελτίωση της Λειτουργίας των Γραφείων Εργασίας του ΟΑΕΔ»                  Επιστημονικοί Υπεύθυνοι:  Γ. Βασαρδάνης, Ι. Κάβουρας , 1993-94.

 

3.    « Κλίμακες Καταναλωτικής Ισοδυναμίας: Εκτιμήσεις για την Ελλάδα»,

              Επιστημονικός Υπεύθυνος: Π. Τζωρτζόπουλος, 1995

 

4.    «Κέντρο ΤΗΛεκπαίδευσης ΟΠΑ. Προγράμματα Σπουδών από απόσταση μέσω του Διαδικτύου»,   ΕΠΕΑΕΚ,  Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ε. Παπαθανασίου, 1998-2000.

 

5.    «Αναμόρφωση Προγραμμάτων Σπουδών στην Πληροφορική», ΕΠΕΑΕΚ, 1999- 2000,  Επιστημονικός Υπεύθυνος Ι. Κάβουρας

6.    «Έρευνα για την Υγεία»,   Επιστημονική Υπεύθυνος: Ε. Ξεκαλάκη, 1999.

7.    «30 Μαθήματα για τη διδασκαλία της στατιστικής μέσω Διαδικτύου», Κέντρο τηλεκπαίδευσης – ΚΟΕ, Επιστημ. Υπεύθυνος Ι. Πανάρετος, 2000

 

¨      Μελέτες χρηματοδοτούμενες από το Γραφείο Διασύνδεσης της ΑΣΚΤ

1.       «Το προφίλ του αποφοίτου της ΑΣΚΤ», Επιστ. Υπευθ:. Α. Τζάκος-Α. Αντωνόπουλος, 2005.

2.      «Πρόγραμμα Σπουδών της ΑΣΚΤ και Αγορά Εργασίας – Δειγματοληπτική έρευνα», Επιστ. Υπευθ. Α. Τζάκος-Α. Αντωνόπουλος, 2007.

 

3.      «Θεωρητικές Σπουδές Τέχνης της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και Αγορά Εργασίας: Πιλοτική Έρευνα», Επιστημ. Υπευθ. Τ. Σάλλα, 2008.

 

4.       “Η επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων της ΑΣΚΤ: 2004-2011», Επιστ. Υπευθ., Α. Τζάκος, Γραφείο διασύνδεσης, 2012

 

¨      Συνεργάτης Ερευνητής του   Παιδαγωγικού Ινστιτούτου

στην   έρευνα      «Επιχειρηματικότητα Νέων», «Αγορά Εργασίας και Οικονομική Εκπαίδευση»,2001-2005.

 

Ε3. Επίβλεψη και Αξιολόγηση Μεταπτυχιακής Έρευνας - Διατριβών

 

ð  Επίβλεψη   Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Διατριβών (Msc thesis)

 

Full-Time, Τμήμα Στατιστικής

Karalis IoannisRobustness of Income Inequality and Poverty Indices”, Διατριβή για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2000

 

 Fridakis Marios: ‘Statistical Detrending Methods for Economic Variables: A comparative view’, Διατριβή για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 1999

 

Katrinaki Aimilia: “Univariate Time Series Forecasting Methods:A Comparative            Review”, Διατριβή για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής, Οικονομικό   

                   Πανεπιστήμιο Αθηνών 2001

 

Kounadis Vassilios: ‘Statistical Analysis of the Cost of Children in Different Administrative Divisions and Areas of Greece:Applying Equivalence Scales’, Διατριβή για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2004.

 

 Zitouni Maria: ‘Economic Studies and University Education:The case of Greece and Australia’ Διατριβή για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009.

 

 

MBA, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Καραϊσκάκης Δ. « Business and Management Reporting using Multidimensional Data  in Contemporary Education Management Information Systems (2013)

Ζαφειριάδου Κ. The usage of technology in communication systems in road assistance companies (σε εξέλιξη)

 

 

ð  Μέλος επιτροπής  Διπλωματικών Διατριβών (Msc thesis) στο Full Time Στατιστικής

 

 Ν. Τζαχρήστος «Μέτρα Ανισοκατανομής Δημογραφικών Δεδομένων και Δεικτών», Διπλωματική Εργασία για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Εφαρμοσμένης Στατιστικής,   Πανεπιστήμιο Πειραιά, 2008

 

Moirasgenti S. “Classification and Regression Trees with Application to Financial Data”, Διατριβή για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010

 

Karderinis Panagiotis “Latent Variable Models with Ordinal data: A Comparison among the Classical Factor Analysis Model, the Underlying Variable  Approach and the Item Response Theory”, Διατριβή για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2010

 

 Panagiotidi Vasiliki, “Predicting the volatility of financial time series” , Διατριβή για

                  Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2011.  

 

Καρατζή Α. «Ανάλυση των Αποδόσεων των Hedge Funds με χρήση Χρονολογικών

         Σειρών», Διατριβή για Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Στατιστικής 2 013

 

 

ð  Επίβλεψη Διδακτορικών Διατριβών

 

11. K. Chryssis “Modelling income inequality” (σε εξέλιξη)

 

ð  Μέλος επιτροπής  Διδακτορικών Διατριβών

 

12.  Μητράκος Μ. Θεόδωρος: "Οικονομική Ανισότητα στην Ελλάδα: Μέτρηση, Δομή, Διαχρονικές Μεταβολές και Διεθνείς Συγκρίσεις". Διδακτορική Διατριβή, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης, Δεκέμβριος 1999.

 

 

13.  Παπαϊωάννου Σωτήρης "Δοκίμια επί της Συμβολής των  Τεχνολογίιών της Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Παραγωγικότητα και την Οικονομική Ανάπτυξη: μακροοικονομική και μικροοικονομική Ανάλυση", Διδακτορική Διατριβή, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα  Πληροφορικής, 2007

 

 

ð  Επίβλεψη 37 Μεταπτυχιακών Εργασιών στο Part--Time Τμήματος Στατιστικήςαπό το 2004 έως σήμερ, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα

1.Γκολέμη

Γεωργία

Στατιστική Ανάλυση της Υποομάδας του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή «Κρέας Γενικά» με τη Μεθοδολογία Box –Jenkins

2004

2. Γκόνης

Σπυρίδων

Στατιστική Ανάλυση Δεσμών και Αλληλεπιδράσεων Μεταξύ των Χρηματιστηρίων

2003

3.Κανάκη

Αγγελική

Δεξιότητες Μάθησης και Φοιτητές: Στατιστική Ανάλυση Ερωτηματολογίων

2003

4.Μάζη

Σοφία-Ελένη

Στατιστική Ανάλυση Χρονικής Διαμόρφωσης Τιμών Ατμοσφαιρικών Ρύπων Αθήνας-Πειραιάς: 1991-2002

2004

5.Μαυρίδου

Μαρία

Στατιστική Μελέτη Αποδόσεων Χαρτοφυλακιών Ομολόγων

2004

6.Μπακαλογιάννης

Μιλτιάδης

Στατιστική Μελέτη των Μετρήσεων Θορύβου στην Αττική Οδό

2004

7.Μπίνας

Σωτήριος

Κοινωνικοί Παράγοντες και Σχολική Επίδοση των Μαθητών της Α Λυκείου: Μια Πιλοτική Έρευνα στην Περιοχή της Πρωτεύουσας Αθηνών

2002

8.Παπαγεωργάκης

Σπυρίδων

Στατιστική Επεξεργασία Ερωτηματολογίων Έρευνας Διατροφικών και Αθλητικών Συνηθειών Μαθητών Σιβιτανιδείου Σχολής

2003

9.Παπαδοπούλου

Σταυρούλα

1960-2000: Πορεία Ποσοτήτων και Τιμών Γεωργικών Προϊόντων -Προοπτικές

2003

10.Ρεκλείτης

Χρήστος

Στατιστική Μελέτη Χρονολογικών Σειρών Αγοράς Συναλλάγματος

2004

11.Σπανέλλης

Λεωνίδας

Στατιστική Ανάλυση του Δείκτη Γεωργικού Εισοδήματος και του Ποσοστού Συμμετοχής του Πρωτογενούς Τομέα στο ΑΕΠ με Μεθόδους Χρονολογικών Σειρών

2004

12.Τσιμπάνος

Παναγιώτης

Στατιστική Έρευνα Αγοράς για την Ποιότητα Εξυπηρέτησης των Πελατών Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων. Η Περίπτωση της "Κύπρου Χρηματοδοτικες Μισθωσεις ΑΕ"

2004

13.Καραμολέγκος

Εμμανουήλ

Ανάλυση και Σύγκριση Προφορικών και Γραπτών Εξετάσεων Επιδόσεων Γ'  Λυκείου της Β' Περιοχής των Κυκλάδων για την Σχολική Χρονιά 2005-06

2007

14.Μανώλης

Κωνσταντίνος

Στατιστική Ανάλυση των Αριθμοδεικτών "Οικοδομικής Δραστηριότητας Νέων Κτιρίων-Κατοικιών"

2008

15.Πιλάλης

Χρήστος

Στατιστική Ανάλυση του Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής στην Ελλάδα και στον Ο.Ο.Σ.Α.: 1997-2006

2008

16.Τετράδης

Νικόλαος

Στατιστική Διερεύνηση της Εκπαιδευτικής Αξίας των Μελλοντικών Καθηγητών Μαθηματικών Μέσης Εκπαίδευσης ως προς την εν Δυνάμει Πρόσληψή τους

2007

17.Αργυριάδου

Ελεονώρα

Στατιστική Επιστήμη και Αγορά Εργασίας

2010

18.Αρχοντάκης

Γεώργιος

Η Σχολική Εργασία στο Σπίτι στην Α/θμια Εκπαίδευση: Πιλοτική Στατιστική Έρευνα

2011

19.Βλάχου

Μαρία

Graduate Studies in Statistics in Greece: A Statistical Analysis

2011

20.Κοιλάκου

Ξανθίππη

Δαπάνες Εκπαίδευσης και Δείκτης Τιμών Καταναλωτή στην Περίοδο 1980-2010: Στατιστική Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών

2011

21.Παπανικολάου

Νικολέττα

Διαχρονική Εξέλιξη Δεικτών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης την Περίοδο 1985-2009

2011

22.Βλαχόπουλος

Νικόλαος

Ανάλυση και Πρόβλεψη των Τροχαίων Ατυχημάτων της Ελλάδας

2005

23.Γιαλός

Ευάγγελος

Οργάνωση και Διεξαγωγή Δειγματοληπτικής Έρευνας για την Αντιμετώπιση της Δυσλεξίας στην Πρψτοβάθμια Εκπαίδευση

2006

24.Καρακίτσος

Μιχαήλ

Στατιστική Μελέτη της Αξιολόγησης της Επίδοσης των Μαθητών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

2006

25.Ντάρδας

Αθανάσιος

Μαθητές Α΄Βάθμιας και Β΄Βάθμιας Εκπαίδευσης. Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών και Σύγκριση Μεθόδων Πρόβλεψης

2005

26.Ανδρεάδη

Αγγελική

Στατιστική Δειγματοληπτική Μελέτη για τα Πρότυπα των Μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2012

27.Βασιλά

Αικατερίνη

Άγχος και Σύνδρομο Επαγγελματικής Εξουθένωσης στη Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Πιλοτική Στατιστική Ανάλυση

2012

28.Μαραγκουδάκης

Ευάγγελος

Κατασκευή Σύνθετων Δεικτών και Συσχέτιση των Συνιστωσών τους

2012

29.Τυφοξύλου

Θεανώ

Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής - Ιστορία, Μεθοδολογία και εποχική διόρθωση των Χρονοσειρών

2012

30.Αναστασιάδης

Χρήστος

Η Πορεία της Ευρυζωνικότητας σε Ελλάδα και Ευρώπη

2009

31.Κιντής

Τριαντάφυλλος

Στατιστική Δειγματοληπτική Μελέτη για το Σύνδρομο της Επαγγελματικής Εξουθένωσης στους Εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

2009

32.Κοντζίνου

Ιωάννα

Στατιστική Έρευνα για το Ενδιαφέρον, τις Γνώσεις και τις Κοινωνικές Ευθύνες των Μελλοντικών Σχεδιαστών και Κατασκευαστών Έργων, σχετικά με την Προσβασιμότητα και τον "Καθολικό Σχεδιασμό"

2009

33.Γεωργιάδης

Σπυρίδων

Τουριστική Κίνηση και Κλιματολογικοί Παράγοντες: Στατιστική Ανάλυση για Δεδομένα των Νήσων Κέρκυρας - Ρόδου - Κυθήρων

2006

34.Γρίβα

Χριστίνα

Στατιστική Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών Κλιματολογικών Παραγόντων

2007

35.Παππά

Παρασκευή

Στατιστική και Χρηματοοικονομική Ανάλυση Πτωχευμένων Επιχειρήσεων Α.Ε. και Ε.Π.Ε. για τη χρονική περίοδο 2001-2003

2007

36.Σαλτογιάννης

Δημήτριος

Λήψη Επενδυτικών Αποφάσεων με Χρήση Στατιστικών Εργαλείων και Μεθόδων Τεχνικής Ανάλυσης

2007

37.Τζαχρήστος

Χρήστος

Μία Δειγματοληπτική Στατιστική Έρευνα στα Σχολεία της Εύβοιας

2007

 

Ε.4. Ειβλεψη Πρακτικής Άσκησης

Επίβλεψη 31 Εργασιών  «Πρακτικής Άσκησης στο Επάγγελμα» από 1998-2001 σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

1.Σταμοκώστας Κωνστ/νος και Λέτη Παναγιώτα

Δειγματοληπτικές κατανομές δεικτών Previous and omitted values με Monte carlo πειράματα

Ιονική Τράπεζα

1997-98

 

2.Παπανδρέου Κωνστ/νος

Κατάργηση γενικού δείκτη τιμών μετοχών της κύριας αγοράς του χρηματιστηρίου αξιών Αθήνας

Ιονική Τράπεζα

1997-98

 

3.Καρακατσάνη Ειρήνη και Βέργαδου Κατερίνα

Κατάρτιση του δείκτη τιμών καταναλωτή της περιόδου 1990-98 χωρίς έμμεσους φόρους

ΕΣΥΕ

1998-99

 

4.Κουντουριώτης Δημήτριος

Αξιολόγηση φοιτητών των Παν/κών Ιδρυμάτων ΤΕΦΑΑ της χώρας σε θέματα αγωγής υγείας

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

1998-99

 

5.Θυμόγλου Γεωργία και Δρακωνάκη Ειρήνη

Εισαγωγή της ολυμπιακής και αθλητικής παιδείας στα σχολεία

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

1998-99

 

6.Κουρουντίδου Γεωργία και Μανιάτη Γεωργία-Αλεξία

Έρευνα αγοράς για το προφίλ του καταναλωτή της μπύρας mythos

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

1998-99

 

7.Μποζαρδένη Αικατερίνη

 Έρευνα σε Σχολεία

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

1998-99

 

8.Οικονόμου Αθανάσιος

 Έρευνα σε Σχολεία

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

1998-99

 

9.Χριστάκης Τίτος

 Έρευνα σε Σχολεία

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

1998-99

 

10.Ντάντος Ηλίας και Πετρίδης Λάζαρος

Κατάρτιση του δείκτη τιμών καταναλωτή άνευ εμμέσων φόρων

Τράπεζα της Ελλάδος

1998-99

 

11.Παφίλη Χαρίκλεια

Στατιστική ανάλυση της κίνησης επιβατών εσωτερικού στα αεροδρόμια Αθήνας, Θεσσαλονίκης και Ηρακλείου κατά το χρονικό διάστημα 1988-1998

Υπηρ. Πολιτ. Αεροπορίας

1998-99

 

12.Αραμπατζής Κωνστ. Βρυνιώτη Βασιλική Μπορλόκας Θεόδωρος Σκουφά Αριάδνη

Έρευνα στις βιβλιοθήκες της Βουλής

Βουλή των Ελλήνων

1999-2000

 

13.Τσακίρη Στυλιανή

Ορθή επιλογή και χρονική τοποθέτηση αξιογράφων. Υποδείγματα και Εφαρμογές

Διεθνική ΑΕΔΑΚ (Εθν. Τράπεζα)

1999-2000

 

14.Ζαζά Παρασκευή

Έρευνα για τις προτιμήσεις των καταναλωτών του αλατιού ΚΑΛΑΣ

Καλαμαράκης ΑΕ Βιομ. Άλατος (ΚΑΛΑΣ)

1999-2000

 

15.Ζυγούρη Βασιλική και Πατσατζούδη Σοφία

Μέλετη εξέλιξης νεοεγγραφέντων και αποφοίτων δημοσίων ΙΕΚ κεντρικής Μακεδονίας

Οργανισμός επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

1999-2000

 

16.Μπατζιόλας Αθανάσιος

 Έρευνα σε Σχολεία

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο

1999-2000

 

17.Γεννηματάς Κίμων Στρούγγαρης Κων/νος

Διατροφικές συνήθειες και αθλητικές δραστηριότητες μαθητών ΣΤ τάξης δημοτικών σχολείων του Ν. Αττικής

Υπ. Παιδείας Δ/νση Φυσικής Αγωγής

1999-2000

 

18.Δημανούδη Σοφία, Ευθυμίου Εμμανουήλ, Μαυρίδης Δημήτριος, Χωριανόπουλος Χαράλαμπος

Εισαγωγή της Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας στα σχολεία (και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)

1999-2000

3/00 - 8/00

19.Χριστόπουλος Αθαν. Ψαθάκη Δέσποινα

Ποσοτική διάσταση νομοθετικού έργου Κοινοβουλίου

2000-01 ΕΑΡ-ΧΕΙΜ

4/01 - 4/02

20.Κεσίδη Αλ.
Μελβάνι Αλ.
Παλαιστής Παν.

Αγορά Εργασίας και Οικονομική Εκπαίδευση: Διερεύνηση των απαιτήσεων της αγοράς για την καλύτερη δυνατή απασχόληση στο ραγδαία μεταβαλλόμενο εργασιακό περιβάλλον των κατόχων οικονομικών γνώσεων

2000-01 ΕΑΡ

3/01 - 4/02

21.Τσάτη Ζαχαρούλα Φρεγγίδου Ελισσάβετ

Έρευνα προς Βελτίωση του Προγράμματος Σπουδών των Οικονομικών Μαθημάτων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

2000-01 ΧΕΙΜ

11/00 - 3/02

22.Βασιλείου Δέσποινα Μπενέκα Σοφία Συμεωνίδου Ελίνα Τσακμάκης Νικ.

Προσδοκίες των φοιτητών Πανεπιστημιακών Οικονομικών Τμημάτων για την αγορά εργασίας

2000-01 ΕΑΡ

3/01 - 5/02

23.Θεοδώρου Σπυριδούλα

Εναρμονισμένη Δ.Τ.Κ.: Μια συγκριτή στατιστική

2002-03 ΧΕΙΜ

3/01 - 3/03

24.Βελέτας Ιωάννης
Καλού Μαρία

Μελέτη για τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των αναγνωστών της βιβλιοθήκης της Βουλής

2001-02 ΧΕΙΜ

10/01 - 4/02

25.Ποζίδου Παρθένα

Αξιολόγηση της πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από δασκάλους του νομού Κέρκυρας

2001-02 ΧΕΙΜ

3/02 - 9/02

26.Θεοδωρακοπούλου Φανή, Κυριακού Ειρήνη

Ανάλυση Δεδομένων Διαγνωστικών Μέσων Νεοπλασιών Μήτρας και Γαστρεντερικού Σωλήνα

2002-03 ΕΑΡ

4/03 - 6/04

27.Ασημακοπούλου Μαρία, Σπυροπούλου Χριστίνα, Φιλίνης Σταύρος

Διεξαγωγή Πιλοτικής Έρευνας για την Αξιολόγηση Σχολικών Εγχειριδίων Οικονομικού Περιεχομένου στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

2002-03 ΧΕΙΜ

11/02 - 7/03

28.Ράπελλας Δημήτρης

ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΛΗΨΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

2002-03 ΕΑΡ

5/03 - 8/03

29.Καρκαλάτος Γρηγόρης

Το προφίλ των μαθητών Α' Γυμνασίου και η αντίληψή τους για την οικονομία: Πιλοτική Στατιστική έρευνα

2002-03 ΕΑΡ

5/03 - 8/03

30.Μπαμπούκα Κατερίνα, Πέτρου Ευστράτιος, Φατούρος Κωνσταντίνος

Η ηθική στον Αθλητισμό

2004-05 ΧΕΙΜ

11/04 - 22/3/05

31.Διασάκος Νικόλαος, Ιατρού Κοσμάς, Καλλιώρας Θωμάς

Ο ρόλος του Αθλητισμού στην Ελληνική κοινωνία: Η άποψη των μαθητών Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των περιοχών Κοζάνης-Λάρισας-Πάτρας

2004-05 ΕΑΡ

12/04 - 9/05