Αλεξάνδρα Λειβαδά

Διδάσκει στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,
Τμήμα Στατιστικής από το 1988

Από το 1988 - 1991 δίδαξε ως επιστημονική συνεργάτιδα στο τμήμα Στατιστικής:
Ειδικά Θέματα Στατιστικής
Ανάλυση Στατιστικών Δεδομένων και Στατιστικά Πακέτα
Χρονολογικές Σειρές και προβλέψεις

Από το 1991 διδάσκει ως Λέκτορας στο προπτυχιακό και στο μεταπτυχιακό τμήμα Στατιστικής, στο τμήμα Μάρκετινγκ, στο τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής και Οικονομικών Επιστημών τα εξής μαθήματα:
Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη
Χρονολογικές Σειρές και προβλέψεις
Αριθμοδείκτες - Θεωρία Κλιμάκων
Περιγραφική Στατιστική
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Στατιστικά Πακέτα
Ανάλυση Δεδομένων

Επιβλέψεις Διατριβών Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών (M.Sc.):

1. Καραλής Ιωάννης (1998) “Robustness of Income Inequality and Poverty Indices”

2. Φρυδάκης Μάριος (1999) “Statistical Detrending Methods for Economic Variables: a Comparative View”

3. Κατρινάκη Αιμιλία (2001) “Univariate Time Series Forecasting Methods: A Comparative Review”

Επιβλέψεις Εργασιών "Πρακτική άσκηση στο Επάγγελμα"

1. Τσακίρη Στ. (2001), “Ορθή Επιλογή και Χρονική Τοποθέτηση Αξιογράφων – Υποδείγματα και Εφαρμογές”, Διεθνική ΑΕΔΑΚ.

2. Γεννηματάς Κ., Στρουγγάρης Κ. (2001), “Διατροφικές Συνήθειες και Αθλητικές Δραστηριότητες των Μαθητών της ΣΤ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων του Ν. Αττικής”, Υπουργείο Παιδείας.

3. Δημανούδη Σ., Ευθυμίου Ε., Μαυρίδης Δ., Χωριανόπουλος Χ. (2000), “Εισαγωγή της Ολυμπιακής και Αθλητικής Παιδείας στα Σχολεία”, Υπουργείο Παιδείας.

4. Παφίλη Χ., (2000) “Ανάλυση Χρονολογικών Σειρών με βάση τα Στοιχεία της Κίνησης Επιβατών Εσωτερικού της ΥΠΑ”, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

5. Ζυγούρη Β., Πατσατζούδη Σ. (2000), “Μελέτη Εξέλιξης Νεοεγγραφέντων και Αποφοίτων Δημοσίων ΙΕΚ Κεντρικής Μακεδονίας”, Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

6. Ζαζά Π. (2000), “Έρευνα Αγοράς για το αλάτι ΚΑΛΑΣ”, ΚΑΛΑΣ - Βιομηχανία Άλατος.

7. Μπατζιόλας Α., Μποζαρδένη Α., Οικονόμου Α. (2000), “Υποδομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Χώρας (πλην Αττικής)”, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

8. Καρακατσάνη Ε., Βέργαδου Α. (1999), “Κατάρτιση του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή της Περιόδου 1990-1998, χωρίς Εμμέσους Φόρους”, ΕΣΥΕ.

9. Κουρουντίδου Γ., Μανιάτη Γ-Α. (1999), “Έρευνα Αγοράς για το Προφίλ του Καταναλωτή της Μπύρας Mythos”, Μπουτάρη Εμπορική Α.Ε.

10. Κουντουριώτης Δ., (1999) “Αξιολόγηση των Γνώσεων, Τάσεων και Συμπεριφοράς των Τεταρτοετών Φοιτητών των Πανεπιστημιακών Τμημάτων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού. Θέματα Αγωγής Υγείας: Μια δειγματοληπτική Έρευνα”, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

11. Χριστάκης Τ. (1999), “Υποδομή Αθλητικών Εγκαταστάσεων στα Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής”, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

12. Δρακωνάκη Ε., Θύμογλου Γ. (1999), “Εφαρμογή και Αξιολόγηση Πειραματικού Προγράμματος στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση”, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

13. Πετρίδης Λ., Ντάντος Η. (1999), “Η Επίδραση των Έμμεσων Φόρων στο Δείκτη Τιμών Καταναλωτή”, Τράπεζα της Ελλάδος.

14. Λέτη Π., Σταμοκώστας Κ. (1998), “Δειγματοληπτικές Κατανομές Δεικτών Previous & Omitted Values με Monte Carlo Πειράματα”, Ιονική Τράπεζα.

15. Παπανδρέου Κ. (1998), “Κατάρτιση Γενικού Δείκτη Τιμών Μετοχών της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών, με σκοπό να περιλαμβάνει το Mέρισμα”, Ιονική Τράπεζα.

Επιστροφή στη κορυφή