Αλεξάνδρα Λειβαδά

 

Πρώτο Πτυχίο

 

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Μεταπτυχιακός τίτλος: Master of Arts ( Μ.Α) 

Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Διδακτορικός Τίτλος Doctor of Philosophy (Ph.D.)

Aspects of Income Inequalities in Greece: 1952 - 1982
University of Essex
Great Britain