Αθανάσιος Ν. Γιαννακόπουλος                                       

Τμήμα Στατιστικής

Πατησίων 76 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα Τ.Κ. 104 34

Τηλ: +30210 8203801

 

email: ayannaco at aueb.gr

 

                                                      Τμήμα Στατιστικής

                                           Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

 

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Δημοσιεύσεις

Διδασκαλία

Σεμινάρια