Μιχάλης Α. Ζαζάνης                                        

Διεύθυνση:

Τμήμα Στατιστικής

Πατησίων 76 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα Τ.Κ. 104 34

Τηλ: +30210 8203523

Fax: +30210 8203593

email: zazanis at aueb.gr

 

    Τμήμα Στατιστικής

    Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Δημοσιεύσεις

Technical reports

Διδασκαλία