Μιχάλης Α. Ζαζάνης                                        

Διεύθυνση:

Τμήμα Στατιστικής

Πατησίων 76 

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Αθήνα Τ.Κ. 104 34

Τηλ: +30210 8203523

Fax: +30210 8203593

email: zazanis at aueb.gr

 

    Τμήμα Στατιστικής

    Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Βιογραφικό Σημείωμα

Δημοσιεύσεις

Technical reports

Διδασκαλία

 

 

 

 

 

 

 

EURO Working Group on Stochastic ModellingJoin the EURO Working Group on Stochastic Modelling and attend one of our meetings.
Click here to visit the website.