Διοικητικες Θεσεις στην Εκπαιδευση

- θεσεις πολιτικησ ευθυνης

 

2009 - 2011

Υφυπουργός (αρμόδιος για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και την Έρευνα),

Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

 

2009 - 2011

Με απόφαση του Πρωθυπουργού, Πολιτικός Υπεύθυνος της ανοικτής διακυβέρνησης και διαβούλευσης της κυβέρνησης

(Υπεύθυνος για την επιλογή όλων των ανωτέρων πολιτικών κυβερνητικών στελεχών μέσω ανοικτής πρόσκλησης και για τη δημόσια διαβούλευση όλων των νέων νόμων της κυβέρνησης)

 

2009 - 2011

Εκπρόσωπος της Ελλάδος στην παγκόσμια πρωτοβουλία του Open Government  Parthnership.

 

2008 - 2009

Μέλος: α) του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας, β) του Συμβουλίου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, γ) του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, δ) του Συμβουλίου Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ)

 

2004 - 2009

Σύμβουλος για θέματα Παιδείας και Ανοικτής Διακυβέρνησης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Γ. Α. Παπανδρέου

 

1997 - 2000

Αντιπρόεδρος, Network of National Councils of Education of the European Union

 

1996 - 2000

Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας

 

1995 -

Πρόεδρος και Επιστημονικός Διευθυντής, Ινστιτούτο Στατιστικής Τεκμηρίωσης Ανάλυσης & Έρευνας

 

1995 - 1996

& 1988 - 89

Γενικός Γραμματέας,

Υπουργείου Εθνικής Παιδείας  & Θρησκευμάτων

 

1995 - 1996

& 1988 - 89

 

Πρόεδρος Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας

 

1995 - 1996

& 1988 - 89

 

Υπεύθυνος της Επιτροπής Γενικών Εξετάσεων

1995

 

Μέλος της Συμβουλευτικής Ομάδος (advisory group)  της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 

1995

 

Υπεύθυνος από Ελληνικής πλευράς της αξιολόγησης του Ελληνικού Εκπαιδευτικού  Συστήματος από τον ΟΟΣΑ

 

1994 - 1997

Μέλος της  Εκπαιδευτικής Επιτροπής του ΟΟΣΑ

 

1994 - 1997

Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του CERI (Κέντρου Εκπαιδευτικής Ερευνας και Καινοτομιών) του ΟΟΣΑ)

 

1994 - 1997

 

Εθνικός Εκπρόσωπος στο CEPES  (European Center for Higher Education) της UNESCO

 

1994 - 1995

 

Εθνικός Εκπρόσωπος στην Επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την σύνδεση πτυχίων και επαγγελματικών δικαιωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

1994 - 1995

 

Πρόεδρος, Εθνικής Επιτροπής Πιλοτικού Προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης