Οι 16 προτάσεις του Γ. Α. Παπανδρέου για την Παιδεία

 
 

 

Συνεδρίαση Βουλής, 24 Νοεμβρίου 2006

«Πρωταρχική μας δέσμευση είναι η γνώση. Η γνώση που είναι δύναμη, που είναι εξουσία και που είναι στοιχείο ενός νέου παραγωγικού μοντέλου, μιας νέας αναπτυξιακής προοπτικής και θεμέλιο της δημοκρατίας μας. Θεμέλιο των παραδόσεών μας. Χρειαζόμαστε μια ανοιχτή παιδεία για όλους σε ένα νέο παγκόσμιο περιβάλλον, που να εξασφαλίζει ισότιμη και ουσιαστική πρόσβαση όλων σε σύγχρονη γνώση και εξελίξεις. Ένα σύστημα που θα αλλάζει και θα προσαρμόζεται για να υπηρετεί τον πολίτη. Η δημόσια εκπαίδευση πρέπει να παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, που μπορεί να κάνει τους νέους μας ικανούς, παραγωγικούς και αξιοπρεπείς πολίτες. Οι αλλαγές που χρειάζονται είναι μεγάλες. Απαιτούν τόλμη. Απαιτούν εμπειρία και γνώση. Απαιτούν πολιτική βούληση. Απαιτούν διάθεση για δημιουργία ευρύτερων συμμαχιών και συναινέσεων. Οι αλλαγές μας, θα ξεκινήσουν από τα κάτω και όχι από τα πάνω». (Γιώργος Α. Παπανδρέου, 24.11.2006)

1. Κατάργηση του λεπτομερούς αναλυτικού προγράμματος στα σχολεία και αντικατάστασή του από ένα Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος που θα ορίζει τους συγκεκριμένους εθνικούς μας στόχους σε κάθε βαθμίδα. Επιπλέον, επάρκεια και πιστοποίηση σε ξένη γλώσσα και στη χρήση του διαδικτύου για τους μαθητές του Γυμνασίου. Η πολιτεία θα αξιολογεί και θα εγγυάται την επίτευξη όλων αυτών των εθνικών στόχων.

2. Επιμόρφωση εκπαιδευτικών. Ετήσιος μεταπτυχιακός κύκλος μαθημάτων και πρακτικά σεμινάρια πριν από την τοποθέτησή τους.

3. Βελτίωση των αμοιβών των εκπαιδευτικών που θα συνδυαστεί με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, την επιμόρφωση και ένα σύστημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας και του έργου τους. Παροχή ειδικών κινήτρων για την προσέλκυση εκπαιδευτικών με εξειδικευμένα προσόντα σε σχολεία που σήμερα δεν είναι ελκυστικά λόγω γεωγραφικής θέσης ή άλλων συνθηκών.

4. Ολοήμερα Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Χρηματοδότηση ώστε η πολιτεία να εγγυηθεί μέχρι το τέλος της επόμενης τετραετίας τη δυνατότητα όλων των σχολείων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών να παρέχουν ολοήμερα προγράμματα.

5. Ανοιχτό σχολείο, κύτταρο της γειτονιάς και του πολιτισμού. Το Ολοήμερο Σχολείο, που θα είναι πια ο βασικός κανόνας, να αποκτήσει ευρύτερη αυτοδυναμία με τη βοήθεια των γονέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της τοπικής εκπαιδευτικής κοινότητας.

6. Καλύτερες σχολικές υποδομές, φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

7. Προσχολική εκπαίδευση για όλους. Η πολιτεία να εγγυηθεί την προσχολική εκπαίδευση για όλα τα παιδιά άνω των 3 ετών, στηρίζοντας την ανάπτυξη δημόσιων νηπιαγωγείων ή ακόμα συμπληρώνοντας ένα σημαντικό μέρος του κόστους που πληρώνει η ελληνική οικογένεια σε ιδιωτικά νηπιαγωγεία.

8. Αυτοδιαχείρηση και αυτονομία στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία όπου θα καθορίζονται οι δικοί τους στόχοι, η δική τους φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουργία.

9. Αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία. Κάθε πανεπιστήμιο θα αξιολογείται με βάση τους στόχους που το ίδιο έχει δημοσιοποιήσει και έχει συμφωνήσει με την πολιτεία. Η πολιτεία θα αξιολογεί και θα πιστοποιεί τα αποτελέσματα μέσω της Αρχής Αξιολόγησης. Στην Αρχή Αξιολόγησης θα συμμετέχουν και αναγνωρισμένοι επιτσήμονες Έλληνες και της διασποράς.

10. Αλλαγή του εξεταστικού συστήματος με στόχο να μειωθεί η ανάγκη της φροντιστηριακής προετοιμασίας και να αναδειχθεί η σφαιρική προσωπικότητα του μαθητή. Οι νέοι που παίρνουν απολυτήριο Λυκείου, θα έχουν εγγυημένο ποσό στο όνομά τους από το κράτος, στο ύψος του κόστους σπουδών για τα ανώτατα δημόσια Πανεπιστήμια. Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν τους όρους εισαγωγής. Ο υποψήφιος θα εισάγεται στη Σχολή ή στο Πανεπιστήμιο όχι στο Τμήμα. Το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε δημόσιο διάλογο εναλλακτικά συστήματα που διασφαλίζουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

11. Κινητικότητα στα Πανεπιστήμια και οικονομική κάλυψη φοιτητικής μέριμνας σε όσους φοιτητές το έχουν ανάγκη. Ελευθερία επιλογής και μετακίνησης μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων και μεταξύ διαφορετικών Ιδρυμάτων, πάντα με ακαδημαϊκά κριτήρια. Σύστημα οικονομικής κάλυψης της φοιτητικής μέριμνας για όλους τους φοιτητές που το έχουν ανάγκη.

12. Κατάργηση της λογικής του ενός διδακτικού συγγράμματος. Όλα τα συγγράμματα στο διαδίκτυο.

13. Σύνδεση της παιδείας με την έρευνα και την παραγωγή. Συνέργια και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα, κάτω από την εποπτεία των Πανεπιστημίων.

14. Κατάργηση του κρατικού μονοπωλίου στην ανώτατη εκπαίδευση.

15. Αύξηση της χρηματοδότησης ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 5% του ΑΕΠ, με διάθεση και 40% του Δ' ΚΠΣ για τους ανθρώπινους πόρους.

16. Δημοψήφισμα. Ανάγκη διαχρονικής εφαμογής βασικών επιλογών του εκπαιδευτικού συστήματος με την ευρύτερη δυνατή συμφωνία της κοινωνίας. Ειδικό δημοψήφισμα για τις θεμελιώδεις αλλαγές στην παιδεία με διάλογο και διαβούλευση μετά τις εθνικές εκλογές και πριν τη δεύτερη ψήφιση των αναθεωρητέων άρθρων του Συντάγματος.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να αποτυπώσει στον πρώτο προϋπολογισμό μας αυτή την πορεία προς το 5% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος για την Παιδεία.