ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟΥΣ
ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΧΩΡΟ

(Γαλλία, Γερμανία, Δανία,
Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία,
Ολλανδία, Πορτογαλία, Φινλανδία)

 

Υπό τον κ. Δούκα Χρίστο, Σύμβουλο του Π.Ι., σχετικά με την αξιολόγηση της επίδοσης των μαθητών Λυκείου και τον τρόπο πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

(Τρίτη, 7 Απριλίου 2009)

 

 

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ  ΠΙΝΑΚΑΣ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ  ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Θέματα προς εξέταση  

 

 

 

 

 

         

Κράτος

Εξάρτηση Απόλυσης από Γενικό Λύκειο- Εισαγωγής σε ΑΕΙ

Είδος εξεταζόμενων μαθημάτων Κεντρικών Εξετάσεων (Γενικό Λύκειο)

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικό Λύκειο)

Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΕΙ από Επαγγελματικά Λύκεια

Αυτονομία σε Τμήματα ΑΕΙ ως προς επιλογή υποψηφίων.

Υποχρεωτικότητα

Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ΦΙΝΛΑΝ-ΔΙΑ

 Για Απόλυση υπολογίζεται η σχολική επίδοση των 3 τάξεων του Λυκείου. Για Εισαγωγή σε ΑΕΙ συνυπολογίζονται οι εθνικές εξετάσεις στο τέλος της Γ Λυκείου συν ο βαθμός του Απολυτηρίου και  ίσως κάποια τεστ εισαγωγής του εκάστοτε Τμήματος. (1)

Φιλανδικά, Σουηδικά, Ξένη Γλώσσα και επιλογή μεταξύ Μαθηματικών ή Γενικών Σπουδών, συν 1 ή 2 προαιρετικά μαθήματα (4-6 μαθήματα).

(2)

Δεν υπάρχει προκαθορισμένη ύλη για κάθε τάξη, άρα η εξεταστέα ύλη μπορεί να είχε διδαχθεί σε οποιαδήποτε τάξη.

Δυνατή .

 Τα κάθε Τμήμα επιλέγει βάσει του  βαθμού σε Εθνικές εξετάσεις και  βαθμού Απολυτηρίου και ίσως συνέντευξη, ή εισαγωγικά τεστ που το τμήμα καθορίζει. (5)

Μέχρι τα 16.

Αν ο μαθητής δε θέλει να φοιτήσει σε κάποιο Λύκειο, του δίνεται η δυνατότητα να συνεχίσει για 1 επιπλέον έτος την υποχρεωτική εκπαίδευση. Στόχος να φοιτούν όλοι μέχρι τα 19.

ΔΑΝΙΑ

 Για εισαγωγή υπολογίζεται ο βαθμός του Απολυτηρίου, ο οποίος προκύπτει από  μέσο όρο της επίδοσης σε 30 μαθήματα των τριών τάξεων του Λυκείου. Για τα εθνικώς εξεταζόμενα μαθήματα συνυπολογίζεται και ο βαθμός στις εθνικές εξετάσεις. (Gymnasium)

10 μαθήματα, που καθορίζονται με τυχαίο τρόπο από το Υπουργείο κάθε χρόνο.(Gymnasium)

(2)

Τα  4-5 μαθήματα καλύπτουν ύλη της Γ Λυκείου. Τα υπόλοιπα είτε καλύπτουν την ύλη των 3 ετών, είτε αν εξετάστηκαν σε προηγούμενη τάξη την ύλη της τάξης αυτής

Δυνατή σε σχετικό Τμήμα, χωρίς εθνικές εξετάσεις, με Απολυτήριο Επαγγελματικού Λυκείου, με κάποια συμπληρωματική εκπαίδευση και ίσως με εργασιακή εμπειρία και εισαγωγικά τεστ.

 

Τμήματα  επιλέγουν αυτόνομα  (πέρα από βαθμό Απολυτηρίου) με βάση εργασιακή εμπειρία, εισαγωγικά τεστ Τμήματος κλπ.

(5)

Μέχρι τα 16. Αν ο μαθητής δε θέλει να φοιτήσει σε κάποιο Λύκειο, του δίνεται η δυνατότητα να

 συνεχίσει για 1 επιπλέον έτος την υποχρεωτική εκπαίδευση.

ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑ-ΝΙΑ

 Δεν υπάρχει θεσμός Λυκείου, αλλά κολέγια που προετοιμάζουν τον υποψήφιο στα GCE A Levels. (3)

2 ή 3 αντικείμενα, ανάλογα με την ειδικότητα που θέλουν να ακολουθήσουν.

Ύλη που διδάσκεται σε Β και Γ  Λυκείου.

Δυνατή σε σχετικό Τμήμα, αν διαθέτουν κατάλληλο  Επαγγελματικό τίτλο.

(7)

Το κάθε Τμήμα αποφασίζει αυτόνομα  αριθμό εισακτέων, και εξετάζει την εισαγωγή του κάθε μαθητή ξεχωριστά, ανάλογα με βαθμούς, συστατική επιστολή, εργασιακή εμπειρία και συνέντευξη.

Μέχρι τα 16. Στόχος της κυβέρνησης  η παρακολούθηση

κάποιας μορφής εκπαίδευσης  από

όλους μέχρι τα 19

 και η απόκτηση 2 Α level από το 60% των νέων μέχρι 21 ετών.

ΓΑΛΛΙΑ

 Ο βαθμός του Απολυτηρίου Baccalaureat μετρά για εισαγωγή σε ΑΕΙ.

Φιλοσοφία, Ιστορία-Γεωγραφία, Ξένη Γλώσσα (κορμός) +3 μαθήματα κατεύθυνσης +3-4 μαθήματα επιλογής=(9-10   μαθήματα)

(2)

Ύλη Γ Λυκείου μόνο.

Δυνατή, αν κάνουν 4-ετή φοίτηση σε Επαγγελματικό Λύκειο και πάρουν το Επαγγελματικό  Baccalaureat μετά από Εθνικές εξετάσεις.

 Το Τμήμα επιλέγει τους υποψηφίους με το βαθμό του Baccalaureat  και σύμφωνα με γεωγραφικά κριτήρια (τόπο διαμονής). Μόνο πολύ απαιτητικές Σχολές

(Grandes Ecoles) ζητούν επιπλέον εισαγωγικές εξετάσεις μετά από προετοιμασία. (5)

Μέχρι τα 16. Στόχος της κυβέρνησης το 100% των μαθητών  να κατέχει τίτλο τουλάχιστον 2ετούς φοίτησης και το 80% κάποιο τύπο Baccalaureat.

ΓΕΡΜΑ-ΝΙΑ

 Ο βαθμός Απολυτηρίου υπολογίζεται από τελικές εξετάσεις σε επίπεδο κρατιδίου και τη σχολική επίδοση στις δυόμισι τελευταίες τάξεις και μετρά αποκλειστικά για την πρόσβαση σε ΑΕΙ.

4-5, που αντιπροσωπεύουν και τα 3 επιστημονικά πεδία 1)φιλολογικό, 2)φυσικο-μαθηματικό, 3)κοινωνικο-οικονομικό.Τα  2 μαθήματα  είναι ειδικού βάρους.

Ύλη Γ Λυκείου μόνο

    Δυνατή για  

  Αποφοίτους Τεχνικών

   Λυκείων σε 

αντίστοιχο Τμήμα, και εν μέρει υπό όρους (δοκιμαστική παρακολούθηση, εισαγωγικές εξετάσεις κλπ.)

Η εισαγωγή  γίνεται βάσει βαθμού Απολυτηρίου και για σχολές μεγάλης ζήτησης μοριοδοτείται ο χρόνος αναμονής. (5)

Τυπικά μέχρι τα 16, όμως το κράτος προσφέρει στους μαθητές τη

δυνατότητα να συνεχίζουν την κατάρτιση μέχρι τα 18  είτε μέσω part-time επαγγελματικής εκπαίδευσης, είτε με άλλους τρόπους.

ΟΛΛΑΝ-ΔΙΑ

Ο βαθμός του  Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου προκύπτει από τελικές εθνικές εξετάσεις και ενδο-σχολικά τεστ και  χρησιμοποιείται για  την πρόσβαση σε ΑΕΙ.

10-12, μαθήματα κορμού, κατεύθυνσης και επιλογής.

(2)

Ύλη Γ Λυκείου

Αδύνατη για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων. Αδύνατη για αποφοίτους Εναλλακτικών Λυκείων,  καθ’ ότι η φοίτησή τους διαρκεί 2 έτη.

 Η επιλογή γίνεται κεντρικά  ανάλογα με βαθμό Απολυτηρίου και κατεύθυνση, μαθήματα επιλογής. Πρόσφατα  χορη-γήθηκε  μερική αυτονομία στα  ΑΕΙ για  επιλογή σε μικρό αριθμό υποψηφίων

Μέχρι τα 17 full-time

ή μέχρι τα 16 full-time και 16-18 part-time.

 

 

Κράτος

Εξάρτηση Απόλυσης από Γενικό Λύκειο- Εισαγωγής σε ΑΕΙ

Είδος εξεταζόμενων μαθημάτων Κεντρικών Εξετάσεων (Γενικό Λύκειο)

Ύλη εξεταζόμενων μαθημάτων (Γενικό Λύκειο)

Δυνατότητα πρόσβασης σε ΑΕΙ από Επαγγελματικά Λύκεια

Αυτονομία σε Τμήματα ΑΕΙ ως προς επιλογή υποψηφίων.

Υποχρεωτικότητα

Στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

ITΑΛIA

Το Απολυτήριο του Λυκείου αποκτάται μετά από Εθνικές εξετάσεις, όμως για την εισαγωγή τα ΑΕΙ  θέτουν επιπλέον και δικά τους εισαγωγικά τεστ.

2 μαθήματα (Γλώσσα και μάθημα ειδικότητας), που εξετάζονται σε Εθνικό επίπεδο. Τα υπόλοιπα 8 μαθήματα εξετάζονται  από Επιτροπή  ενδο-σχολικών και εξωσχολικών παραγόντων σε γραπτό τεστ γενικών δεξιοτήτων και προφορικό τεστ.

Ύλη Γ Λυκείου σε Εθνικώς εξεταζόμενα, όμως στο βαθμό του Απολυτηρίου, το 20% προκύπτει από την ενδο-σχολική επίδοση κατά τα 3 χρόνια του Λυκείου

       

Δυνατή για αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων, αν έχουν περάσει επιτυχώς τις εθνικές εξετάσεις  συν 1 έτος προπαρασκευαστι-κών μαθημάτων.

 Τα εισαγωγικά τεστ     ετοιμάζονται    από τα  αντίστοιχα Τμήματα. (5)

Μέχρι τα 15 full-time. Η κυβέρνηση

προσφέρει την

δυνατότητα

παρακολούθησης

δραστηριοτήτων κατάρτισης

 μέχρι τα 18. Επιδιώκεται  η υποχρεωτικότητα να εκταθεί μέχρι τα 18, μέσω γενικών, επαγγελματικών Λυκείων ή προγραμμάτων apprentice.

ΙΣΠΑΝΙΑ

 Στο Απολυτήριο Λυκείου (Bachillerato)  ο βαθμός προκύπτει  από σχολικές  εξετάσεις στη Β και Γ Λυκείου και μετρά κατά 60% για την είσοδο σε ΑΕΙ. Το υπόλοιπο 40% προκύπτει από τις εισαγωγικές εξετάσεις που διενεργούν τα Τμήματα των ΑΕΙ. (1)

Στις εισαγωγικές εξετάσεις δίνουν τα υποχρεωτικά μαθήματα (4 μαζί) και 3 μαθήματα της ειδικότητας= 7 μαθήματα σύνολο .(2)

Ύλη Γ Λυκείου μόνο για εισαγωγικές εξετάσεις, ενώ η ενδοσχολική επίδοση σε Β και Γ Λυκείου μετρείται για το Bachillerato.

  Δυνατή για                                                       αποφοίτους Επαγγελματικών Λυκείων, σε Τμήματα σχετικής ειδικότητας, με ποσοστό 15% επί των εισακτέων. (7)

 Οι εισαγωγικές εξετάσεις που αφορούν στο κάθε Τμήμα, σχεδιάζονται από την Επιτροπή της κάθε Αυτόνομης Περιφέρειας. Όμως από  2005/6 θα δοθεί αυτονομία στα Πανεπιστήμια για το σχεδιασμό των εισαγωγικών εξετάσεων. (5)

Mέχρι τα 16. Για τους αποφοίτους της υποχρεωτικής εκπαίδευσης που σταματούν το σχολείο (22%) παρέχονται προγράμματα  κοινωνικής

 «εγγύησης».

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

 Ο βαθμός Απολυτηρίου του Γενικού Λυκείου προκύπτει από ενδο-σχολική επίδοση σε όλα τα μαθήματα  (2/3 του βαθμού Απολυτηρίου) και Εθνικές εξετάσεις (1/3 του βαθμού Απολυτηρίου), ενώ τα εισαγωγικά τεστ βοηθούν σε  παραπέρα επιλογή. 

7  μαθήματα Εθνικώς εξεταζόμενα στη Γ Λυκείου (2)

Ύλη Γ Λυκείου για τα Εθνικώς εξεταζόμενα.  Ενδοσχολική επίδοση σε αυτά τα μαθήματα υπολογίζεται και από  τις 3 τάξεις.

                Αδύνατη.

 Τα εισαγωγικά τεστ σχεδιάζονται από το κάθε Τμήμα, όμως ο έλεγχός τους, η μοριοδότηση, η επιλογή και απόφαση για εισαγωγή γίνεται από Εθνική Επιτροπή. (5)

Μέχρι τα 15.

 

Επισημάνσεις:


1)Μόνο η Φινλανδία και η Ισπανία δε χρησιμοποιούν κεντρικές εξετάσεις για το βαθμό Απολυτηρίου.
2)Μία συνήθης κατανομή στο πρόγραμμα Σπουδών του Γενικού Λυκείου είναι η εξής: Μαθήματα κορμού (Συνήθως Γλώσσα, Ιστορία κλπ.), μαθήματα υποχρεωτικά της κατεύθυνσης ή μαθήματα ειδικότητας (με αρκετές ώρες διδασκαλίας) και λίγα μαθήματα ελεύθερης επιλογής. (Φινλανδία, Δανία, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ολλανδία).
3)Η Αγγλία είναι ιδιάζουσα περίπτωση με την έννοια ότι δεν υπάρχει Απολυτήριο, μόνο προετοιμασία για τις τελικές εξετάσεις για την απόκτηση των GCE, VCE. Συζητείται όμως αναμόρφωση της ανώτερης βαθμίδας Β/βαθμιας εκπαίδευσης (GCSE, GCE) με βάση μοντέλο 4ετούς Baccalaureat.
4)Η αυτονομία στα Πανεπιστήμια για το θέμα επιλογής υποψηφίων είναι ολική σε Φινλανδία, Αγγλία, Δανία όπου τα Τμήματα καθορίζουν κατά περίπτωση και τα κριτήρια εισαγωγής και αρκετά μεγάλη στην Ιταλία, όπου τα τμήματα καθορίζουν τα τεστ εισαγωγής.
5) Τα εισαγωγικά τεστ στα Τμήματα ΑΕΙ χρησιμοποιούνται συστηματικά σε Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία και μόνο περιστασιακά σε Φινλανδία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία.
6)Οι μαθητές έχουν την επιλογή παρακολούθησης ενός γνωστικού αντικειμένου
σε Βασικό ή Προχωρημένο-Ειδικού βάρους επίπεδο στις εξής 5 χώρες: Φινλανδία, Αγγλία, Δανία, Γαλλία, Γερμανία.
7)Επτά χώρες (Φινλανδία, Δανία, Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία) έχουν Επαγγελματικά Λύκεια. Αντιθέτως, στις παρακάτω χώρες οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν Επαγγελματικό Πρόγραμμα στο ίδιο σχολείο: Αγγλία, Ισπανία. Η Πορτογαλία παρέχει στα Γενικά Λύκεια μαθήματα γενικού και τεχνικού Προσανατολισμού.
8) Τα ποσοστά των μαθητών σε Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαίδευση στο σύνολο των μαθητών της Λυκειακής βαθμίδας σε οκτώ χώρες της Ε.Ε. έχουν ως εξής:
Γαλλία (56%), Γερμανία (63%), Δανία (53%), Ισπανία (38%), Ιταλία (26,8%), Ολλανδία (69,2%), Πορτογαλία (28,8%), Φινλανδία (57,2%). Η Μεγάλη Βρετανία δεν συμπεριλαμβάνεται γιατί δεν υπάρχει σαφής διαχωρισμός. Παρατηρούμε ότι τα χαμηλότερα ποσοστά εμφανίζονται στη Νότια Ευρώπη.
9) Οι κεντρικές εξετάσεις στο τέλος της Γ Λυκείου παίζουν βασικό ρόλο και για την Απόλυση (7/9) και για την Πρόσβαση σε ΑΕΙ (9/9).
7 στα 9 κράτη χρησιμοποιούν το βαθμό Απολυτηρίου για την επιλογή των υποψηφίων και όπου αυτό δεν αρκεί χρησιμοποιούν εισαγωγικά τεστ για περαιτέρω επιλογή. Κατά αυτήν την έννοια η Απόλυση από το Λύκειο και η Πρόσβαση σε ΑΕΙ δεν είναι αποδεσμευμένες. Στα υπόλοιπα 2 κράτη (Φινλανδία, Ιταλία) τα Τμήματα ΑΕΙ χρησιμοποιούν αυτόνομα το βαθμό Απολυτηρίου και στα εισαγωγικά τεστ κατά δική τους κρίση και προτεραιότητα.


Πηγές:


Ευρυδίκη, Eυρωπαϊκή βάση δεδομένων www.eurydice.org
Υπουργείο Παιδείας της Φινλανδίας www.edu.fi
Υπουργείο Παιδείας της Γαλλίας www.education.gouv.fr
Δικτυακός τόπος σχετικά με την εκπαίδευση σε Γερμανία www.eduserver.de, www.dipf.de
Δικτυακός τόπος σχετικά με την εκπαίδευση στη Γαλλία www.cndp.fr
Iδιωτικό σωματείο οργάνωσης εξετάσεων σε Ηνωμένο Βασίλειο www.edexcel.org.uk
Υπουργείο Παιδείας της Ιταλίας www.istruzione.it, www.invalsi.it
Υπουργείο Παιδείας της Ολλανδίας www2.minocw.nl
Υπουργείο Παιδείας της Ισπανίας www.mec.es/cide, wwwn.mec.es/index.html, Υπουργείο Παιδείας της Δανίας www.uvm.dk
Le Metais J., 2002, “International Developments in Upper Secondary Education: Context, provision and issues” National Foundation for Educational Research, INCA Thematic Study No. 8, 2002
O’ Donell S., 2004, “International Review of Curriculum and Assessment Frameworks. Comparative tables and factual summaries-2004”, National Foundation for Educational Research, INCA, May 2004.
Bakker & Wolf (2001), “Editorial: Examinations and entry to University: pressure and change in a mass system”, Assessment in Education, Vol.8, No.3, 2001