ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΥΣΤΑΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

 

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για συστατική επιστολή θα πρέπει να προσκομίζουν τα εξής στοιχεία με e-mail:

Οι επιστολές αποστέλλονται από την υπογράφουσα απ' ευθείας στο σχετικό πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με την κα Ελένη Τεντεγιάννη (τηλ. 210 8203231, oxek@aueb.gr) τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την προθεσμία αποστολής των συστατικών επιστολών.

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα