ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ

 

 

Τρέχουσες Θέσεις

 

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στο τηλ. 2108203825 ή ηλεκτρονικά στη δ/νση apan@aueb.gr.

 

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δέχεται τους φοιτητές κάθε Δευτέρα 10.00 - 16.00, Τετάρτη 14.00 – 16.00 και Παρασκευή 10.00 – 16.00

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα