ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Στατιστική, Θεωρία Κατανομών και Εφαρμογές, Αξιολόγηση Στοχαστικών Μοντέλων, Μοντέλα ARCH, Στατιστικοί Δείκτες

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα