ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (Σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια και Σεμινάρια)


A.   ΩΣ ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ  


B.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ (Με Παρουσίαση Εργασιών)  
Επιστροφή στην αρχική σελίδα

Γ.  ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

Επιστροφή στην αρχική σελίδα