ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ
 

1996 -2000            Πρόεδρος του Tμήματος Στατιστικής,
& 1989 - 1993        Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΘΗΝΑ.

1996 - 2000           Μέλος της Συγκλήτου,
& 1989 - 1993        Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΘΗΝΑ.

1995 - 1997           Διευθύντρια Μεταπτυχιακού Προγράμματος,
                            Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΘΗΝΑ

1990 -                   Συντονίστρια, Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανταλλαγών,
                            Τμήμα Στατιστικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΘΗΝΑ

1989 - 1993           Μέλος της Επιτροπής Ερευνών,
                            Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΑΘΗΝΑ

1990 - 1992           Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Στατιστικού Ινστιτούτου.
 

επιστροφή στην αρχική σελίδα