ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 

 

    Ανακοινώσεις  

 

    Γραμμικά Μοντέλα (Εαρινό Εξάμηνο 2015-16) 

 

    Μη Παραμετρική Στατιστική (Εαρινό Εξάμηνο 2015-16)

 

 

    Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων (Χειμερινό Εξάμηνο 2015-16) 

 

 

    Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση (Εαρινό Εξάμηνο 2014-15) 

 

 

    Erasmus Course: Probability Models in Sampling (Short Course) (Εαρινό Εξάμηνο 2014-15) 

 

 

    Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15) 

 

 

    Μη Παραμετρική Στατιστική (Χειμερινό Εξάμηνο 2014-15)

 

 

    Εισαγωγή στην Γραμμική Παλινδρόμηση (Εαρινό Εξάμηνο 2013-14) 

 

 

    Εκτιμητική και Έλεγχοι Υποθέσεων (Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14)

 

 

    Μη Παραμετρική Στατιστική (Χειμερινό Εξάμηνο 2013-14)

 

 

    Εισαγωγή στη Γραμμική Παλινδρόμηση: Βαθμοί εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2012

 

 

    Μη Παραμετρική Στατιστική: Βαθμοί εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2012

 

 

    Εκτιμητική - Έλεγχοι Υποθέσεων: Βαθμοί εξεταστικής περιόδου Φεβρουαρίου 2012

 

   

    Μηχανισμοί Συλλογής και Ανάλυσης Στατιστικών Στοιχείων

 

 

    Μη Παραμετρική Στατιστική (Χειμερινό Εξάμηνο 2007-08)

 

 

    Μη Παραμετρική Στατιστική (Χειμερινό Εξάμηνο 2008-09)

 

Οι ώρες γραφείου της Καθηγήτριας Ε. Ξεκαλάκη για το εαρινό εξάμηνο 2014-15 είναι κάθε Δευτέρα 15:00 – 17:00.

 

 

 

επιστροφή στην αρχική σελίδα