Τμήμα Στατιστικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα
Ελλάδα

 

Τηλ: +30-210-8203545,         fax: +30-210-8203488

e-mail: eioannid@aueb.gr