Αναστασια Κωστακη

 Καθηγήτρια του Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Τμήμα Στατιστικής

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ταχ. Διεύθυνση: Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα

Γραφείο: Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

Τηλ: 210-8203539,     e-mail: kostaki@aueb.gr