Υπηρεσίες

Το Τμήμα Στατιστικής παρέχει πληθώρα ηλεκτρονικών υπηρεσιών στους φοιτητές (προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς), καθώς και στο ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό του. Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών, κάποιες είναι οι εξής: 

 

Ηλεκτρονικές Εφαρμογές της Γραμματείας (e-Γραμματεία)

Στην ηλεκτρονική Γραμματεία, http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/ , μπορείτε:

 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (E-mail)

Κάθε χρήστης έχει δικαίωμα απόκτησης Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου τύπου user_name@aueb.gr στον εξυπηρετητή του Πανεπιστημίου, τον οποίο διαχειρίζεται το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύων (Κ.Δ.Δ.). Οδηγίες για αυτή την υπηρεσία μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

Ασύρματη Πρόσβαση (Wireless Access)

Το Πανεπιστήμιο παρέχει τη δυνατότητα ασύρματης σύνδεσης στο δίκτυό του, σε όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, και συγκεκριμένα σε όλους όσους διαθέτουν λογαριασμό e-mail/dial-up στο Πανεπιστήμιο (μέλη ΔΕΠ, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί / μεταπτυχιακοί φοιτητές, κλπ.). Η σύνδεση επιτυγχάνεται με τη χρήση ενός φορητού υπολογιστή με την κατάλληλη ασύρματη κάρτα δικτύου, ενώ σημεία ασύρματης πρόσβασης υπάρχουν στους περισσότερους χώρους του Πανεπιστημίου. Περισσότερες πληροφορίες για το ασύρματο δίκτυο και τις ευρυζωνικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου θα βρείτε στον δικτυακό τόπο: http://broadband.aueb.gr.

 

Σύστημα Ασύγχρονης Τηλε-Εκπαίδευσης (E-Class)

Σημαντική διευκόλυνση στη διεξαγωγή των μαθημάτων αποτελεί ο εξυπηρετητής ασύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (E-Class) του Πανεπιστημίου, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα στους φοιτητές και τους καθηγητές να έχουν έναν κοινό δικτυακό τόπο για κάθε μάθημα, στον οποίο μπορούν να καταχωρηθούν σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν το μάθημα, σημειώσεις, βιβλιογραφία, βαθμολογίες κ.α. 
Περισσότερα για αυτή την υπηρεσία θα βρείτε στον δικτυακό της τόπο: 
http://eclass.aueb.gr

 

Ασύρματο δίκτυο eduroam:  

To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Το eduroam επιτρέπει σε χρήστες των συμμετεχόντων ιδρυμάτων να αποκτούν πρόσβαση στο Internet ευρισκόμενοι σε οποιοδήποτε άλλο ίδρυμα συμμετέχει σε αυτό, με τον ίδιο κωδικό και τις ίδιες ρυθμίσεις που έχει το eduroam στο ίδρυμά τους (χωρίς δηλαδή να αλλάξουν κάτι στις ρυθμίσεις του ασύρματου δικτύου eduroam). Ρυθμίζοντας τον φορητό σας υπολογιστή για το δίκτυο eduroam του Ο.Π.Α., θα μπορείτε να συνδέεστε ασύρματα στο Internet κατά την επίσκεψή σας σε οποιοδήποτε Πανεπιστήμιο στον κόσμο το οποίο έχει πρόσβαση στο eduroam, χωρίς να αλλάζετε τις ρυθμίσεις. Τα συμμετέχοντα Πανεπιστήμια μπορείτε να τα αναζητήσετε εδώ.

Κατά τον ίδιο τρόπο, οι επισκέπτες του Πανεπιστημίου μας οι οποίοι προέρχονται από ιδρύματα που συμμετέχουν στο eduroam μπορούν να συνδεθούν στο Internet χωρίς καμία αλλαγή στις ρυθμίσεις του φορητού τους υπολογιστή.

Για οδηγίες σύνδεσης στο δίκτυο eduroam, δείτε εδώ.