Ερευνητικά Εργαστήρια του Τμήματος Στατιστικής

Εργαστήριο Αντωνιάδου - Εργαστήριο Στατιστικής Μεθοδολογίας και Ανάλυσης Δεδομένων

 

Το εργαστήριο του Τμήματος Στατιστικής βρίσκεται στον 3ο όροφο της πτέρυγας της οδού Αντωνιάδου (τηλ. 210-8203162). Στο εργαστήριο αυτό εργάζονται οι προπτυχιακοί φοιτητές του Τμήματος Στατιστικής καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος. Επίσης εξυπηρετεί τους φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Τμήματος Στατιστικής (υποψήφιους διδάκτορες και μεταπτυχιακούς φοιτητές).

Το εργαστήριο είναι ανοικτό Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9 π.μ. έως και 8:30 μ.μ..

Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο υπάρχουν 2 SUN Servers,  1 DELL  Server, 50 υπολογιστές οι οποίοι αποτελούν ένα τοπικό δίκτυο, 1 εκτυπωτής, 1 scanner και  projector . Υπάρχει απευθείας πρόσβαση στο δίκτυο Internet όπως επίσης και πρόσβαση στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα του Πανεπιστημίου.

Στο εργαστήριο υπάρχουν περίπου 40 θέσεις εργασίας Προπτυχιακών και 10 Διδακτορικών σε ξεχωριστό χώρο, ενώ σύντομα αναμένεται να λειτουργήσει και η βιβλιοθήκη του τμήματος.

Το εργαστήριο χρησιμοποιείται από τους προπτυχιακούς φοιτητές για την εκπόνηση των εργασιών τους στα πλαίσια των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, καθώς και για αναζήτηση και συλλογή στοιχείων και βιβλιογραφίας σχετικά με αυτές. Επίσης, το εργαστήριο εξυπηρετεί την έρευνα των υποψήφιων διδακτόρων (και των μεταπτυχιακών φοιτητών). Χρησιμοποιείται για την εκπόνηση των εργασιών που τους ζητούνται για τα μαθήματά τους. Για αυτό το λόγο είναι εγκατεστημένα πολλά στατιστικά πακέτα καθώς και πολλά άλλα πακέτα εφαρμογών, όπως επεξεργαστές κειμένου, πακέτα γραφικών, βάσεις δεδομένων κλπ.

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση στο εργαστήριο κυρίως για παροχές του δικτύου Internet, όπως και για την έρευνά τους.

Στο εργαστήριο επίσης γίνονται κατά καιρούς σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα του τμήματος, όπως επίσης και μαθήματα του προπτυχιακού ή του  μεταπτυχιακού προγράμματος μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Το πρόγραμμα του εργαστηρίου βρίσκεται εδώ.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Νικόλαος Μωραϊτης (moraitis@aueb.gr), Τηλέφωνο:210 - 8203162

                                                 

 

 

 

Εργαστήριο Ευελπίδων - Εργαστήριο Εφαρμογών Πιθανοτήτων και Στατιστικής σε Πολύπλοκα Συστήματα Οικονομίας, Ασφάλισης και Τεχνολογίας

 

Το εργαστήριο του Τμήματος Στατιστικής βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου της οδού Ευελπίδων 47 και Λευκάδος 33. Στο εργαστήριο αυτό εργάζονται οι φοιτητές των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του τμήματος Στατιστικής (υποψήφιοι διδάκτορες και μεταπτυχιακοί φοιτητές). Επίσης εξυπηρετεί και τα μέλη ΔΕΠ του τμήματος.

Αυτή τη στιγμή στο εργαστήριο υπάρχουν 34 υπολογιστές οι οποίοι αποτελούν ένα τοπικό δίκτυο, και 2 projector. Υπάρχει απευθείας πρόσβαση στο Internet, όπως επίσης και πρόσβαση στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα του Πανεπιστημίου.

Το εργαστήριο εξυπηρετεί την έρευνα των υποψήφιων διδακτόρων και των μεταπτυχιακών φοιτητών. Χρησιμοποιείται επίσης για την εκπόνηση των εργασιών που τους ζητούνται για τα μαθήματά τους. Για αυτό το λόγο είναι εγκατεστημένα πολλά στατιστικά πακέτα καθώς και πολλά άλλα πακέτα εφαρμογών, όπως επεξεργαστές κειμένου, πακέτα γραφικών, βάσεις δεδομένων κλπ. .

Τα μέλη ΔΕΠ έχουν πρόσβαση στο εργαστήριο κυρίως για παροχές του δικτύου Internet, όπως και για την έρευνά τους.

Στο εργαστήριο επίσης γίνονται κατά καιρούς σεμινάρια σχετικά με τα αντικείμενα του τμήματος, όπως επίσης και μαθήματα του μεταπτυχιακού προγράμματος μετά από συνεννόηση με τον υπεύθυνο του εργαστηρίου.

Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Τατιάνα Μίχου (tamihou@gmail.com)

Τηλέφωνο:210 - 8203863