ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. για το ΕΑΡΙΝΟ Εξάμηνο 2016 – 17

 

ΒΑΘΜΙΔΑ

ΓΡΑΦΕΙΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΧΑΡΤΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Βασίλειος Βασδέκης 

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 408

210-8203529

Τρίτη 11:00-13:00
Πέμπτη 11:00-13:00

E

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος 

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203801

Τρίτη 12:00-13:00

Πέμπτη 15:00-16:00

C

Πέτρος Δελλαπόρτας 

Κοδριγκτώνος 12, 4ος όροφος

210-8203567

Άδεια άνευ αποδοχών

E

Μιχάλης Ζαζάνης

Κοδριγκτώνος 12, 2ος όροφος

210-8203523

Τετάρτη 15:00 - 17:00

E

Δημήτριος Καρλής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 409

210-8203920

Παρασκευή 15:00 - 17:00

F

Επαμεινώνδας Κυριακίδης 

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203535-585

Πέμπτη 13:00 - 15:00

E

Αναστασία Κωστάκη

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203539

Επιστημονική Άδεια

E

Ιωάννης Ντζούφρας 

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 410

210-8203968

Τρίτη 15:00 - 17:00

F

Νικόλαος Φράγκος 

Κοδριγκτώνος 12, 5ος όροφος

210-8203579

 

E

Στυλιανός Ψαράκης

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203541

Τρίτη 13:00 - 15:00

E

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Ιωάννης Βρόντος

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 412

210-8203927

Τετάρτη 15:00 -17:00

F

Ελένη Κανδηλώρου

Πτέρυγα Αντωνιάδου, 3ος όροφος

210-8203176

Τρίτη 15:00 - 17:00

A

Αλεξάνδρα Λειβαδά 

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203521

Επιστημονική Άδεια

E

Παναγιώτης Μερκούρης

Τροίας και Κιμώλου, 5ος όροφος

210-8203941

Τρίτη 15:30-16:30
Τετάρτη 15:00-16:00

F

Χαράλαμπος Παυλόπουλος

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203527

Επιστημονική Άδεια

E

Παναγιώτης Τσιαμυρτζής

Τροίας και Κιμώλου, 4ος όροφος, γραφείο 411

210-8203926

Τρίτη 13:30 -15:30

F

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

 

Νικόλαος Δεμίρης

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203569

Δευτέρα 14:00-15:00
Τετάρτη 14:00-15:00

D

Αλέξανδρος Ζυμπίδης 

Δεριγνύ 12, 6ος όροφος

210-8203418

Παρασκευή 09:00-11:00

D

Ευάγγελος Ιωαννίδης 

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203545

Τρίτη 12:00 - 13:00

Πέμπτη 12:00 - 13:00

E

Παναγιώτης Μπεσμπέας

Κοδριγκτώνος 12, 2oς όροφος

210-8203527

Τετάρτη 11:00-12:00
Παρασκευή 11:00-12:00

E

Ιουλία Παπαγεωργίου

Κοδριγκτώνος 12, 1oς όροφος

210-8203583

Δευτέρα 13:00-15:00

E

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

 

Μαρία Αϋφαντή

Κοδριγκτώνος 12, 3ος όροφος

210-8203547

 

E

Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

 

Ευγενία Τσομπανάκη

Πατησίων 95, 3ος όροφος

210-8203802

Τετάρτη 13:00-15:00
Παρασκευή 11:00-13:00

C

Χρήστος Μαμαλούκας

Κοδριγκτώνος 12, 1ος όροφος

210-8203511

Τρίτη 09:30-11:00
Πέμπτη 10:00-12:00
Πέμπτη 15:00-16:00

Ε

Π.Δ. 407/80

 

Παππάς Δημήτριος

Εργαστήριο Στατιστικής, 3ος όροφος Αντωνιάδου

210-8203162

Τρίτη 14:00-15:00
Παρασκευή 14:00-15:00

Α