Γραφείο Διασύνδεσης 

 

Το Γραφείο Διασύνδεσης του Ο.Π.Α δημιουργήθηκε για να προσφέρει στους σπουδαστές και τους απόφοιτους του Ιδρύματος ένα σύνολο σημαντικά διαφορετικών, αλλά και άμεσα συνδεδεμένων μεταξύ τους υπηρεσιών που έχουν ως κύριο σκοπό την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των σπουδαστών και αποφοίτων στο σχεδιασμό της γενικότερης επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας, είτε με την προώθησή τους στην αγορά εργασίας, είτε με τη συνέχιση των σπουδών τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Έτσι, με το Γραφείο Διασύνδεσης του Ο.Π.Α καλύπτονται οι ανάγκες:

 

Εδώ μπορείτε να διαβάσετε κάποια ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία για το Γραφείο Διασύνδεσης

Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ιστοσελίδα του Γραφείου Διασύνδεσης του Ο.Π.Α.

 

Απόφοιτοι μας σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών στο Τμήμα μας, οι φοιτητές μας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, είτε για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μaster's) είτε για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος. Ενδεικτικός είναι ο παρακάτω κατάλογος με διακεκριμένα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα του Εξωτερικού και Εσωτερικού στα οποία οι απόφοιτοί μας συνεχίζουν τις σπουδές τους.