Ιστορικό

 

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Επιστημών. Μετονομάστηκε σε Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών (Α.Σ.Ο.Ε.Ε.) το 1926, ονομασία που κράτησε μέχρι το 1989, οπότε και πήρε τη σημερινή του ονομασία. Η  εξέλιξη των οικονομικών επιστημών είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη εξέλιξη στην εξειδίκευση της εκπαίδευσης που παρείχε.

Το 1984 στα υπάρχοντα τμήματα προστέθηκε το τμήμα Στατιστικής και Πληροφορικής. Το 1989, με τη δημιουργία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το Τμήμα χωρίστηκε στα τμήματα Στατιστικής και Εφαρμοσμένης Πληροφορικής. Έτσι, σήμερα, το Πανεπιστήμιο αποτελείται από τα εξής οκτώ (8) Τμήματα: