·         Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας

Βασικές έννοιες ποιότητας του ποιοτικού ελέγχου και του στατιστικού ελέγχου ποιότητας.  Διαγράμματα cause and effect. Pareto διαγράμματα.  Διαγράμματα ελέγχου μεταβλητών (R,S). Διαγράμματα ελέγχου ιδιοτήτων (p,np,c,u). CUSUM και EWMA  διαγράμματα ελέγχου. Δείκτες ικανότητας διαδικασίας. Εισαγωγή στα πολυμεταβλητά διαγράμματα ελέγχου. Η μεθοδολογία 6σ (six sigma). Δειγματοληψία αποδοχής. Bασικοί πειραματικοί σχεδιασμοί υιοθετώντας της αρχές της επανάληψης και του blocking. 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Montgomery D (2012) Introduction to Statistical Quality Control, 7th Edition Wiley.

·         Ταγαράς Γιώργος (2001)  Στατιστικός Ελεγχος Ποιότητας. Εκδόσεις ΖΗΤΗ.