·         Μαθηματικός  Λογισμός ΙΙ (Υ)

Σειρές συναρτήσεων (δυναμοσειρές, σειρές Taylor, σειρές Fourier) και εφαρμογές. Σημειακή και ομοιόμορφή σύγκλιση και εφαρμογές. Γεωμετρία στον Rn. Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών.  Όριο και Συνέχεια. Παράγωγοι συναρτήσεων με τιμές στον R και στον  Rn. Ολοκλήρωση στον  Rn. Μετασχηματισμοί και Ιακωβιανή. Βελτιστοποίηση και πολλαπλασιαστές Lagrange και εφαρμογές.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Marsden and Tromba (2007) Διανυσματικός Λογισμός (ελληνική μετάφραση). Παν. Εκδ. Κρήτης.

·         Thomas and Finney, Weir and Giordano (2001) Aπειροστικός Λογισμός, Παν. Εκδ. Κρήτης.

·         Αθανασιαδης Χ.Ε, Γιαννακουλιας Ε., Γιωτοπουλος Α. (2010) Γενικά Μαθηματικά, Απειροστικός Λογισμός, Τόμος 1, Εκδόσεις Συμμετρία.

·         Κατερίνης, Φλυτζάνης, (2010) Ανώτερα Μαθηματικά, Εκδ. Μπένου