·         Εισαγωγή  στις  Πιθανότητες και  Στατιστική με R (Υ)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές ιδέες στατιστικής καθώς και να οπτικοποιήσει αποτελέσματα από τις πιθανότητες με τη χρήση του υπολογιστή και της R. Συλλογή στοιχείων. Διάβασμα και οργάνωση δεδομένων. Διαχείριση δεδομένων. Η βασική ιδέα της προσομοίωσης. Παιχνίδια πιθανοτήτων με τη χρήση του υπολογιστή. Νόμος των μεγάλων αριθμών και άλλα αποτελέσματα από τις πιθανότητες. Παρουσίαση και σύγκριση κατανομών. Στοιχεία  Περιγραφικής Στατιστικής Περιγραφή των δεδομένων με κατάλληλα γραφήματα και μέτρα. Πίνακοποιηση και παρουσίαση δεδομένων. Βασικές ιδέεςς της γραμμικής παλινδρόμησης. Στατιστική ορολογία και ΜΜΕ, πιθανότητες, συμπερασματολογία. Case studies. Παραδείγματα από την καθημερινότητα.

      Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         Gelman, A. Nolan, D. (2002) Teaching Statistics: A bag of tricks. Oxford University Press

·         Dalgaard, P. (2008) Introductory Statistics with R. Springer

·         Kerns, J. (2011)  Introduction to Probability and Statistics Using R. Αvailable at http://cran.r-project.org/web/packages/IPSUR/vignettes/IPSUR.pdf

·         Horgan, J. (2008) Probability with R: An Introduction with Computer Science Applications. Wiley

·         Crawley, M.J. (2014) Statistics: An Introduction Using R, 2nd Edition, Wiley

·         Δ. Φουσκάκης (2013). Ανάλυση Δεδομένων με Χρήση της R . Εκδόσεις Τσότρας. Αθήνα.

·         Crawley, M. J. (2014) Εισαγωγη στη στατιστική ανάλυση με την R (ελληνική μετάφραση). Εκδόσεις Broken Hill.