·         Εισαγωγή στην Οικονομική Επιστήμη

Εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της μικροοικονομίας και μακροοικονομίας και τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επίσης, εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με τις βασικές έννοιες και τα μεγάθη μιας οικονομίας, τη μέτρησή τους και τον τρόπο προσδιορισμού τους. Εισαγωγή: Το οικονομικό κύκλωμα. Το πρόβλημα της στενότητας. Θεσμοί (Institutional Framework).
Μικροοικονομική Θεωρία: Ζήτηση και Προσφορά, Ισορροπία και ελαστικότητα. Θεωρία Συμπεριφοράς του Καταναλωτή. Η μέθοδος της χρησιμότητας και των καμπυλών αδιαφορίας. Θεωρία Παραγωγής και Κόστους. Μορφές Διάρθρωσης Αγοράς, Τέλειος Ανταγωνισμός, Μονοπώλιο, Μονοπωλιακός ανταγωνισμός, Ολιγοπώλιο, Άλλες μορφές. Γενική Οικονομική Ισορροπία και Οικονομική της Ευημερίας.
Μακροοικονομική Θεωρία: Εθνικό Προϊόν και Εθνικό Εισόδημα. Κατανάλωση, Αποταμίευση, Επένδυση. Πολλαπλασιαστής. Παραγωγή, Απασχόληση, Μισθοί. Προσδιορισμός Εισοδήματος και απασχόλησης. Αγορά Χρήματος. Δημοσιονομική και Νομισματική Πολιτική, Προσδιορισμός του Εισοδήματος και απασχόλησης. Διεθνές Εμπόριο και μακροοικονομία. Περί Πληθωρισμού και Ανεργίας. Οικονομική Ανάπτυξη. Ο ρόλος του Κράτους στην αντιμετώπιση των μακροοικονομικών προβλημάτων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία

·         G. MANKIW, M. TAYLOR (2011) «ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ» - Gutenberg  Γιώργος & Κώστας Δαρδανός

·         D. BEGG, S. FISCHER, R. DORNBUSCH (2006) “ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ” ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ

·         Δημέλη Σ. (2010) «Μακροοικονομικά Μεγέθη και ανάπτυξη της Ελληνικής  Οικονομίας»