·         Βιοστατιστική I

Βασικές αρχές Επιδημιολογίας, μέτρα νοσηρότητας και κινδύνου, odds ratio,  διαγνωστικοί έλεγχοι  (Mantel-Hanzel, ROC curves, sensitivity-specifity), Case control studies,  εισαγωγή στις κλινικές δοκιμές, επιλογή μεγέθους δείγματος , Βασικές αρχές επιδημικών μοντέλων.

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία