Πρόγραμμα Erasmus +
Τμήματος Στατιστικής Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Τελευταία ενημέρωση 22-2-2017)

 

1.       Αρχική Αίτηση Συμμετοχής για το Πρόγραμμα ERASMUS+

2.      Student Application Form

3.       LEARNING AGREEMENT

4.       Έντυπο Αντιστοιχίας Μαθημάτων

5.   Υπεύθυνη Δήλωση Ν1599/1986

 

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμήματος Στατιστικής Προγράμματος Έρασμος

 

Διοικητική Υποστήριξη

                                               Τηλ. 210-8203113 - e-mail: sofiaana@aueb.gr

        

Στοιχεία επικοινωνίας με το Γραφείο Έρασμος
Bασιλική Παπαβασιλείου, τηλ. 210-8203 270, e-mail: vikipap@aueb.gr