Ηλεκτρονικά Έντυπα
Τμήματος Στατιστικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

(Τελευταία ενημέρωση 9-3-2017)

 

Α. Για τον φοιτητή

 

Β. Αιτήσεις τρίτων προς το Τμήμα

 

 

        Γ. Αιτήσεις για Υποψήφιους Διδάκτορες

§         Έντυπο Αναφοράς Εποπτείας

§         Αίτηση για Βεβαίωση Διδακτικής Εμπειρίας

    

 

       Δ. Έντυπα που αφορούν μέλη ΔΕΠ