Επικοινωνία

Η Γραμματεία μπορεί να σας δώσει πολύ περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Τμήμα Στατιστικής.

 

Γραμματεία Προπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση: Πατησίων 76, Πτέρυγα Αντωνιάδου

Κυριακή Χατζηπαναγιώτου (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)

(210)-8203112

xkiki@aueb.gr

Σοφία Αναστασίου

(210)-8203113

sofiaana@aueb.gr

Αγγελική Μπριλάκη (Γραμματέας)

(210)-8203111

brilaki@aueb.gr

Fax Γραμματείας

(210)-8230488

 

Mail Γραμματείας

 

prosec@aueb.gr

 

Ώρες Υποδοχής Κοινού: Δευτέρα και Τετάρτη  12:00 – 14:00/ Παρασκευή 11:00 – 13:00

 

 

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διεύθυνση: Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33

Αργυρώ Σμυρνάκη

(210)-8203681

masterst@aueb.gr

Μάρω Χρυσανθοπούλου

(210)-8203681

masterst@aueb.gr

Fax Γραμματείας

(210)-8203692

 

 

Ώρες Υποδοχής Κοινού: Καθημερινά 09:00 – 17:00