Διοικητικό Προσωπικό

Προσωπικό Γραμματείας Προπτυχιακών Σπουδών

Αγγελική Μπριλάκη (Γραμματέας)

(210)-8203111

brilaki@aueb.gr

Κυριακή Χατζηπαναγιώτου  (Αναπληρώτρια Προϊσταμένη)

(210)-8203112

xkiki@aueb.gr

Σοφία Αναστασίου

(210)-8203113

sofiaana@aueb.gr

Mail Γραμματείας

 

prosec@aueb.gr

Προσωπικό Γραμματείας Μεταπτυχιακών Σπουδών

Αργυρώ Σμυρνάκη

(210)-8203681

smyrnaki@aueb.gr

Μάρω Χρυσανθοπούλου

(210)-8203681

marochr@aueb.gr

Fax Γραμματείας

(210)-8203692

Mail Γραμματείας

masterst@aueb.gr

Εργαστήριο Προπτυχιακών Σπουδών

Νικόλαος Μωραΐτης

(210)-8203162

moraitis@aueb.gr

Mail Εργαστηρίου

 

labanton@stat-athens.aueb.gr

 

 

 

Εργαστήριο Μεταπτυχιακών Σπουδών – Ειδικό Τεχνικό και Εργαστηριακό Προσωπικό

Τατιάνα Μίχου

(210)-8203863

tamihou@gmail.com