Ακαδημαϊκό Προσωπικό

Καθηγητές

Βασίλειος Βασδέκης  

(210)-8203529

vasdekis@aueb.gr

Αθανάσιος Γιαννακόπουλος  

(210)-8203801

ayannaco@aueb.gr

Πέτρος Δελλαπόρτας  

(210)-8203567

petros@aueb.gr

Μιχάλης Ζαζάνης

(210)-8203523

zazanis@aueb.gr

Δημήτριος Καρλής  

(210)-8203920

karlis@aueb.gr

Επαμεινώνδας Κυριακίδης  

(210)-8203535/585

ekyriak@aueb.gr

Αναστασία Κωστάκη

(210)-8203539

kostaki@aueb.gr

Ιωάννης Ντζούφρας  

(210)-8203968

ntzoufras@aueb.gr

Νικόλαος Φράγκος  

(210)-8203579

nef@aueb.gr

Στυλιανός Ψαράκης  

(210)-8203541

psarakis@aueb.gr

 

 

 

Αναπληρωτές Καθηγητές

Ιωάννης Βρόντος  

(210)-8203927

vrontos@aueb.gr 

Ελένη Κανδηλώρου  

(210)-8203176

ekandil@aueb.gr

kandilorou@aueb.gr

Αλεξάνδρα Λειβαδά  

(210)-8203521

livada@aueb.gr

Παναγιώτης Μερκούρης  

(210)-8203941

merkouris@aueb.gr

Χαράλαμπος Παυλόπουλος  

(210)-8203527

hgp@aueb.gr

Παναγιώτης Τσιαμυρτζής  

(210)-8203926

pt@aueb.gr

 

 

 

Επίκουροι Καθηγητές

Νικόλαος Δεμίρης

(210)-8203569

nikos@aueb.gr

Αλέξανδρος Ζυμπίδης  

(210)-8203418

aaz@aueb.gr

Ευάγγελος Ιωαννίδης  

(210)-8203545

eioannid@aueb.gr

Παναγιώτης Μπεσμπέας

(210)-8203527

besbeas@aueb.gr

Ιουλία Παπαγεωργίου  

(210)-8203583

ioulia@aueb.gr

 

 

 

Λέκτορες

 

 

 

Πανεπιστημιακός Υπότροφος

Δημήτριος Παππάς

(210)-8203162

dpappas@aueb.gr

 

 

 

Επιστημονικοί Συνεργάτες

Μαρία Αϋφαντή

(210)-8203547

aifanti@aueb.gr

 

 

 

Ε.Δι.Π. (Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό)

Ευγενία Τσομπανάκη

(210)-8203802

evgts@aueb.gr

Χρήστος Μαμαλούκας

(210)-8203511

mamkris@aueb.gr

 

 

 

Συνταξιοδοτηθέντες Καθηγητές Τμήματος Στατιστικής

Αικατερίνη Δημάκη

Καθηγήτρια

Ευδοκία Ξεκαλάκη  

Καθηγήτρια
Ιωάννης Πανάρετος Καθηγητής
Επαμεινώνδας Πανάς Καθηγητής
Παναγιώτης Τζωρτζόπουλος Καθηγητής