ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

 

Έναρξη Φροντιστηριακών Μαθημάτων

 

 

Τα φροντιστήρια α΄ εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

 

¨     Το φροντιστήριο για τις  «Πιθανότητες Ι» θα ξεκινήσει την Τρίτη 13/10

¨     Το φροντιστήριο για το «Μαθηματικό Λογισμό Ι»  θα ξεκινήσει την Παρασκευή 16/10.

¨     Το φροντιστήριο της «Γραμμικής Άλγεβρας Ι» θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 19/10

¨     Το φροντιστήριο για την «Εισαγωγή στον Προγραμματισμό με R»  θα ξεκινήσει την Παρασκευή 23/10.

 

 

 

Τα φροντιστήρια γ΄ εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

 

¨     Το φροντιστήριο για την «Εισαγωγή στη Μαθηματική Ανάλυση»  θα ξεκινήσει την Τετάρτη 14/10 .